Podatki

PODATEK U ŹRÓDŁA w 2019 r.

6 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
600 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

I. Zmiany od 2019 r.

 • Certyfikat rezydencji - oryginał czy kopia po zmianach od 2019 r.:
  • Przypadki gdy dopuszczona jest kopia certyfikatu rezydencji;
  • Kwota limitu 10 tys. wyliczana rocznie;
  • Nie wszystkie usługi objęte możliwością stosowania kopii
  • Wyroki sądu i wyjaśnienia MF a zmiana przepisów;
  • certyfikat rezydencji przesłany mailowo;
  • konieczność tłumaczenia certyfikatu rezydencji;
  • otrzymanie certyfikatu rezydencji po dokonaniu zapłaty należności czy przed?
 • Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła od 2019 r. - przy płatnościach powyżej 2 mln zł do jednego nierezydenta:
  • Zmiana zasad poboru podatku u źródła po przekroczeniu 2 mln zł. do jednego nierezydenta;
  • Zasady obliczania limitu;
  • Pobór podatku według stawki krajowej (20%) i wystąpienie o zwrot nadpłaty - zasady postępowania;
  • Podmiotu uprawnione do złożenia wniosku - kiedy płatnik a kiedy podatnik;
  • Dokumenty podłączane pod wniosek o zwrot nadpłaty;
  • Oświadczenie całego Zarządu jako alternatywa dla pobierania podatku u źródła - zasady
 • Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej przy płatnościach powyżej 2 mln zł.:
  • Zasady występowania z wnioskiem;
  • Odpłatność za wniosek;
  • Dokumenty podłączane pod wniosek;
  • Termin na wydanie wniosku;
  • Okres obowiązywania wniosku.

II. Zasady rozliczenia podatku u źródła za 2018 r.

 • Aktualne problemy dotyczące rozliczania podatku u źródła:
  • Szkolenie czy jest usługą doradczą?
  • Odsetki a podatek u źródła: odsetki od pożyczki a odsetki za opóźnienie w zapłacie;
  • Korzystanie z programu komputerowego - najnowsze orzecznictwo;
  • Domena, serwer czy podlegają pod opodatkowanie podatkiem u źródła?
  • Najem urządzeń i samochodów od podmiotu zagranicznego - zasady rozliczeń;
  • Zakupy przez Internet - co kupujemy (usługę czy towar?)? Czy zapłata podlega “podatkowi u źródła”;
  • zapłata kwoty brutto nierezydentowi a rozliczenie podatku u źródła;
  • pojęcie należności licencyjnej - problemy praktyczne;
  • zasady pobierania i odprowadzania podatku u źródła.
 • Opodatkowania odsetek i wynagrodzeń z umów ubezpieczeń na życie wypłacanych na rzecz osób fizycznych:
  • Pojęcie podmiotu wypłacającego (każdy podmiot gospodarczy), faktycznego i pośredniego odbiorcy odsetek - kogo dotyczą nowe zasady?
  • Pojęcie odsetek i umów ubezpieczeniowych;
  • Zasady pobierania podatku u źródła;
  • Nowe obowiązki ciążące na podmiocie wypłacającym należności, w tym w zakresie ustalania danych osoby otrzymującej świadczenia jako faktycznego odbiorcy tych należności
  • Nowa informacja o wypłacie należności;
  • Przepisy przejściowe dotyczące rozliczania należności z tytułu odsetek i umów ubezpieczeniowych.
 • Formularze i zeznania związane z rozliczaniem wypłat na rzecz nierezydentów obowiązujące do rozliczeń za 2018 r.:
  • IFT - 1 oraz IFT - 2 - dla kogo, w jakich terminach?
  • Druk IFT - 3 w specyficznych przypadkach;
  • Zeznania związane z rozliczaniem nierezydentów: PIT - 8R oraz CIT - 10;
  • Druki dotyczące dywidend: CIT - 7, CIT-- 11;
  • druki wynikające z Ordynacji podatkowej: ORD-- U i ORD - W.
  • Błędy w formularzach i zasady ich korekt.

III. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i uregulowania krajowe

 • Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych:
  • zryczałtowane opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w świetle prawa krajowego
  • opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego;
  • problemy praktyczne związane z określeniem pojęcia licencji
  • najem jako licencja na gruncie UPO.
 • Opodatkowanie dywidend:
  • zryczałtowane opodatkowanie dywidend w świetle prawa krajowego;
  • zwolnienie dywidendy - kiedy i kto ma prawo?
  • opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • wpływ dyrektywy o spółkach - matkach i spółkach - córkach na opodatkowanie dywidend.
 • Opodatkowanie podmiotów powiązanych:
  • pojęcie podmiotów powiązanych;
  • przyczyny szczególnych regulacji podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych;
  • zasada ceny rynkowej (the arm's length principle) i jej odzwierciedlenie w prawie polskim;
  • metody ustalania cen transakcyjnych;
  • obowiązki w zakresie dokumentacji ciążące na podatnikach dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • zasady dokonywania korekt zobowiązań podatkowych.
  • szkodliwa konkurencja podatkowa - “raje podatkowe”.
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania w prawie krajowym oraz umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  • metoda zwolnienia - zasady stosowania;
  • metoda odliczenia oraz jej rodzaje;
  • przykłady poszczególnych metod występujące w zawartych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Opodatkowanie zysków zakładów-- działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP:
  • pojęcie zakładu;
  • ustalanie zysków zakładu.
 • Dyskusja z uczestnikami

 

DZIEŃ 1

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

369 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu 2 lub wiecej osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

PODATEK U ŹRÓDŁA w 2019 r.

6 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

I. Zmiany od 2019 r.

 • Certyfikat rezydencji - oryginał czy kopia po zmianach od 2019 r.:
  • Przypadki gdy dopuszczona jest kopia certyfikatu rezydencji;
  • Kwota limitu 10 tys. wyliczana rocznie;
  • Nie wszystkie usługi objęte możliwością stosowania kopii
  • Wyroki sądu i wyjaśnienia MF a zmiana przepisów;
  • certyfikat rezydencji przesłany mailowo;
  • konieczność tłumaczenia certyfikatu rezydencji;
  • otrzymanie certyfikatu rezydencji po dokonaniu zapłaty należności czy przed?
 • Zmiany w rozliczaniu podatku u źródła od 2019 r. - przy płatnościach powyżej 2 mln zł do jednego nierezydenta:
  • Zmiana zasad poboru podatku u źródła po przekroczeniu 2 mln zł. do jednego nierezydenta;
  • Zasady obliczania limitu;
  • Pobór podatku według stawki krajowej (20%) i wystąpienie o zwrot nadpłaty - zasady postępowania;
  • Podmiotu uprawnione do złożenia wniosku - kiedy płatnik a kiedy podatnik;
  • Dokumenty podłączane pod wniosek o zwrot nadpłaty;
  • Oświadczenie całego Zarządu jako alternatywa dla pobierania podatku u źródła - zasady
 • Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej przy płatnościach powyżej 2 mln zł.:
  • Zasady występowania z wnioskiem;
  • Odpłatność za wniosek;
  • Dokumenty podłączane pod wniosek;
  • Termin na wydanie wniosku;
  • Okres obowiązywania wniosku.

II. Zasady rozliczenia podatku u źródła za 2018 r.

 • Aktualne problemy dotyczące rozliczania podatku u źródła:
  • Szkolenie czy jest usługą doradczą?
  • Odsetki a podatek u źródła: odsetki od pożyczki a odsetki za opóźnienie w zapłacie;
  • Korzystanie z programu komputerowego - najnowsze orzecznictwo;
  • Domena, serwer czy podlegają pod opodatkowanie podatkiem u źródła?
  • Najem urządzeń i samochodów od podmiotu zagranicznego - zasady rozliczeń;
  • Zakupy przez Internet - co kupujemy (usługę czy towar?)? Czy zapłata podlega “podatkowi u źródła”;
  • zapłata kwoty brutto nierezydentowi a rozliczenie podatku u źródła;
  • pojęcie należności licencyjnej - problemy praktyczne;
  • zasady pobierania i odprowadzania podatku u źródła.
 • Opodatkowania odsetek i wynagrodzeń z umów ubezpieczeń na życie wypłacanych na rzecz osób fizycznych:
  • Pojęcie podmiotu wypłacającego (każdy podmiot gospodarczy), faktycznego i pośredniego odbiorcy odsetek - kogo dotyczą nowe zasady?
  • Pojęcie odsetek i umów ubezpieczeniowych;
  • Zasady pobierania podatku u źródła;
  • Nowe obowiązki ciążące na podmiocie wypłacającym należności, w tym w zakresie ustalania danych osoby otrzymującej świadczenia jako faktycznego odbiorcy tych należności
  • Nowa informacja o wypłacie należności;
  • Przepisy przejściowe dotyczące rozliczania należności z tytułu odsetek i umów ubezpieczeniowych.
 • Formularze i zeznania związane z rozliczaniem wypłat na rzecz nierezydentów obowiązujące do rozliczeń za 2018 r.:
  • IFT - 1 oraz IFT - 2 - dla kogo, w jakich terminach?
  • Druk IFT - 3 w specyficznych przypadkach;
  • Zeznania związane z rozliczaniem nierezydentów: PIT - 8R oraz CIT - 10;
  • Druki dotyczące dywidend: CIT - 7, CIT-- 11;
  • druki wynikające z Ordynacji podatkowej: ORD-- U i ORD - W.
  • Błędy w formularzach i zasady ich korekt.

III. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i uregulowania krajowe

 • Opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych:
  • zryczałtowane opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych w świetle prawa krajowego
  • opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego;
  • problemy praktyczne związane z określeniem pojęcia licencji
  • najem jako licencja na gruncie UPO.
 • Opodatkowanie dywidend:
  • zryczałtowane opodatkowanie dywidend w świetle prawa krajowego;
  • zwolnienie dywidendy - kiedy i kto ma prawo?
  • opodatkowanie dywidend z uwzględnieniem postanowień o unikaniu podwójnego opodatkowania;
  • wpływ dyrektywy o spółkach - matkach i spółkach - córkach na opodatkowanie dywidend.
 • Opodatkowanie podmiotów powiązanych:
  • pojęcie podmiotów powiązanych;
  • przyczyny szczególnych regulacji podatkowych dotyczących podmiotów powiązanych;
  • zasada ceny rynkowej (the arm's length principle) i jej odzwierciedlenie w prawie polskim;
  • metody ustalania cen transakcyjnych;
  • obowiązki w zakresie dokumentacji ciążące na podatnikach dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi;
  • zasady dokonywania korekt zobowiązań podatkowych.
  • szkodliwa konkurencja podatkowa - “raje podatkowe”.
 • Metody unikania podwójnego opodatkowania w prawie krajowym oraz umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania:
  • metoda zwolnienia - zasady stosowania;
  • metoda odliczenia oraz jej rodzaje;
  • przykłady poszczególnych metod występujące w zawartych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Opodatkowanie zysków zakładów-- działalność prowadzona przez nierezydenta na terytorium RP:
  • pojęcie zakładu;
  • ustalanie zysków zakładu.
 • Dyskusja z uczestnikami

HARMONOGRAM

 

DZIEŃ 1

Początek
szkolenia
10:00

Przerwa
kawowa
11:30 - 11:45

Lunch
13:30 - 14:00

Koniec
szkolenia
16:00


PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

369 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby

299 + 23% VAT
koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu 2 lub wiecej osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?