Windykacja

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA w świetle najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa sądowego

27 lutego 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

1. Przypadki i przesłanki wstrzymania się przez wierzyciela z egzekucją administracyjną.

2. Obowiązki wierzyciela przed skierowaniem sprawy do egzekucji administracyjnej.

3. Tryb obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi.

4. Problematyka związana z wyrokiem TK z dnia 28 czerwca 2016 roku SK 31/14 w pracy organów wierzycielskich i egzekucyjnych.

5. Działania informacyjne wierzyciela.

6. Upomnienie i tytuł wykonawczy - kwestie związane z ich wystawieniem.

7. Tryb nieprzystępowania do egzekucji administracyjnej.

8. Zmiana właściwości miejscowej organu egzekucyjnego w trakcie egzekucji np. na skutek zmiany miejsca zamieszkania zobowiązanego.

9. Zarzuty w egzekucji - rola wierzyciela.

10. Praktyczne aspekty umorzenia i zawieszenia egzekucji administracyjnej.

11. Planowane zmiany w obszarze egzekucji administracyjnej, w szczególności kosztów egzekucyjnych.

12. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Sędzia Sądu Okręgowego, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych- Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych- Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

630 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA w świetle najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa sądowego

27 lutego 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

1. Przypadki i przesłanki wstrzymania się przez wierzyciela z egzekucją administracyjną.

2. Obowiązki wierzyciela przed skierowaniem sprawy do egzekucji administracyjnej.

3. Tryb obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi.

4. Problematyka związana z wyrokiem TK z dnia 28 czerwca 2016 roku SK 31/14 w pracy organów wierzycielskich i egzekucyjnych.

5. Działania informacyjne wierzyciela.

6. Upomnienie i tytuł wykonawczy - kwestie związane z ich wystawieniem.

7. Tryb nieprzystępowania do egzekucji administracyjnej.

8. Zmiana właściwości miejscowej organu egzekucyjnego w trakcie egzekucji np. na skutek zmiany miejsca zamieszkania zobowiązanego.

9. Zarzuty w egzekucji - rola wierzyciela.

10. Praktyczne aspekty umorzenia i zawieszenia egzekucji administracyjnej.

11. Planowane zmiany w obszarze egzekucji administracyjnej, w szczególności kosztów egzekucyjnych.

12. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Okręgowego, były pracownik samorządowy szczebla wojewódzkiego, wykładowca wielu firm szkoleniowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wykładowca uczelni wyższych, współpracownik Gazety Prawnej - Gazety Samorządu i Administracji, autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, zamówień publicznych i prawa UE, laureat I nagrody w ogólnopolskim konkursie za artykuł dotyczący powiązania ustawy Prawo zamówień publicznych z regulacjami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przeprowadził szkolenia z zakresu finansów publicznych, ordynacji podatkowej, postępowania administracyjnego, postępowania przez sądami administracyjnymi, egzekucji komorniczej- cywilnej oraz egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i niepieniężnych. Wykładał dla organów wierzycielskich, jak i organów egzekucyjnych, w tym dla organów centralnych- Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Gospodarki, PFRON Warszawa, agencji rządowych- Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, organów skarbowych, organów samorządowych wszystkich szczebli, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

630 + 23% VAT
koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu 2 lub więcej osób

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?