Fundusze unijne

Jak skutecznie ubiegać się o dotację dla firmy w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów - warsztaty

7 - 8 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
990 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest omówienie i zastosowanie w praktyce w ramach rozszerzonych ćwiczeń metodyki opracowywania wniosków o dotację dla firm na konkretne, aktualnie ogłoszone konkursy w ramach 3.2.1 Badania na rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz w ramach konkursu z Regionalnego programu Operacyjnego. Szkolenie prowadzone w oparciu o aktualne wzory dokumentów. Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na krótkich wykładach (40%) połączonych z dyskusją oraz ćwiczeniach (60% czasu szkolenia). Przewiduje się 2 duże bloki ćwiczeń wraz z omówieniem ich wyników.

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie polecamy pracownikom firm/ instytucji zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na planowane projekty inwestycyjne i B+R.

  Dzień I

1.Źródła finansowania projektów unijnych:

 • aktualnie dostępne źródła finansowania projektów,
 • jak i gdzie szukać informacji o konkursach na dotację?
 • jak czytać dokumentację konkursową?,
 • kwalifikowalność wnioskodawcy i projektu,
 • wydatki kwalifikowalne i budżetowanie projektu.

2.Czy aplikować o dofinansowanie - ocena szans na dofinansowanie:

 • Czy projekt ma szanse na dofinansowanie? - omówienie i rozbudowane ćwiczenie na przykładach

3.PCM - metodologia opracowywania projektów rekomendowana przez Komisję Europejską

 • Analiza SWOT,
 • Interesariusze projektu,
 • Matryca logiczna projektu,
 • Płynność finansowa i zdolność kredytowa.
 • Dzień II

1.Opracowanie wniosku aplikacyjnego:

 • omówienie dokumentacji konkursowej z dwóch aktualnych konkursów o dotację:
  • omówienie formularza wniosku o dofinansowanie,
  • omówienie biznesplanu i innych załączników,
 • opracowanie formularza wniosku o dofinansowanie - rozbudowane ćwiczenie wraz z indywidulanym omówieniem wyników ćwiczenia,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie i co dalej?

2.Podsumowanie szkolenia, dodatkowe pytania i wyjaśnienia, wnioski.

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Specjalista - ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener - ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MIiR, MPRiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach "innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

990 + 23% VAT
koszt udziału 1 osoby
Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Fundusze unijne

Jak skutecznie ubiegać się o dotację dla firmy w ramach aktualnie ogłoszonych konkursów - warsztaty

7 - 8 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA Celem szkolenia jest omówienie i zastosowanie w praktyce w ramach rozszerzonych ćwiczeń metodyki opracowywania wniosków o dotację dla firm na konkretne, aktualnie ogłoszone konkursy w ramach 3.2.1 Badania na rynek Program Operacyjny Inteligentny Rozwój oraz w ramach konkursu z Regionalnego programu Operacyjnego. Szkolenie prowadzone w oparciu o aktualne wzory dokumentów. Szkolenie ma charakter interaktywny i jest oparte jest na krótkich wykładach (40%) połączonych z dyskusją oraz ćwiczeniach (60% czasu szkolenia). Przewiduje się 2 duże bloki ćwiczeń wraz z omówieniem ich wyników.

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie polecamy pracownikom firm/ instytucji zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na planowane projekty inwestycyjne i B+R.


PROGRAM

  Dzień I

1.Źródła finansowania projektów unijnych:

 • aktualnie dostępne źródła finansowania projektów,
 • jak i gdzie szukać informacji o konkursach na dotację?
 • jak czytać dokumentację konkursową?,
 • kwalifikowalność wnioskodawcy i projektu,
 • wydatki kwalifikowalne i budżetowanie projektu.

2.Czy aplikować o dofinansowanie - ocena szans na dofinansowanie:

 • Czy projekt ma szanse na dofinansowanie? - omówienie i rozbudowane ćwiczenie na przykładach

3.PCM - metodologia opracowywania projektów rekomendowana przez Komisję Europejską

 • Analiza SWOT,
 • Interesariusze projektu,
 • Matryca logiczna projektu,
 • Płynność finansowa i zdolność kredytowa.
 • Dzień II

1.Opracowanie wniosku aplikacyjnego:

 • omówienie dokumentacji konkursowej z dwóch aktualnych konkursów o dotację:
  • omówienie formularza wniosku o dofinansowanie,
  • omówienie biznesplanu i innych załączników,
 • opracowanie formularza wniosku o dofinansowanie - rozbudowane ćwiczenie wraz z indywidulanym omówieniem wyników ćwiczenia,
 • złożenie wniosku o dofinansowanie i co dalej?

2.Podsumowanie szkolenia, dodatkowe pytania i wyjaśnienia, wnioski.


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Specjalista - ekspert w zakresie opracowywania i realizacji projektów unijnych, pozyskiwania dotacji dla wnioskodawców, rozliczania przyznanych dotacji, opracowywania strategii rozwoju itp. Członek zespołu kontrolującego projekty unijne. Od 2010 roku członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich - nr akredytacji 0106/EKFE/12/2008. Trener - ekspert z ponad 15 letnim doświadczeniem w realizacji szkoleń o tematyce unijnej - w tym na zlecenie MIiR, MPRiPS, WUP, PUP, PARP, WFOSiGW, czy urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich (ponad 23 tys. przeszkolonych osób). Powołana przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w dziedzinach "innowacje społeczne, mobilność ponadnarodowa, administracja publiczna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego do pełnienia funkcji eksperta do oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego 2014 -2020. Ekspert w 4 programach operacyjnych z okresu budżetowego 2007-2013.


CENA SZKOLENIA

990 + 23% VAT
koszt udziału 1 osoby

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?