Ochrona środowiska

System opłat za korzystanie ze środowiska w 2019 r.- sprawozdawczość do KOBIZE, naliczanie opłat za korzystanie z wód

27 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
590 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania szeregu sprawozdań związanych z ochroną środowiska za miniony rok m.in. sprawozdania o odpadach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych, a także sprawozdania za korzystanie ze środowiska.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty, w trakcie których poznają Państwo zasady sprawozdawczości oraz będą Państwo mieli okazję przećwiczyć wypełnianie formularzy pod okiem eksperta. Omówione zostaną najważniejsze przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska wraz z istotnymi zmianami wprowadzonymi najnowszymi nowelizacjami przepisów.

Celem szkolenia jest:
 • przekazanie wiedzy na temat wymagań prawnych z zakresu opłat za korzystnie ze środowiska i KOBiZE oraz związanych z nimi obowiązków sprawozdawczych,
 • wskazanie jakie podmioty są zobowiązane do ponoszenia opłat środowiskowych i wykonywania raportów KOBiZE lub BDS, wskazanie terminów składania tych sprawozdań oraz miejsc, gdzie kierować sprawozdawczość,
 • pomoc uczestnikom w jaki sposób wyprowadzić zaległości dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska i KOBiZE,
 • wskazanie jakie są konsekwencje niewywiązywania się z przedmiotowych obowiązków.
1. Wprowadzenie.

2. Podmiot korzystający ze środowiska - kogo dotyczą obowiązki?

3. Terminy i organy właściwe do wnoszenia opłat i przedkładania sprawozdań, aktualne stawki, wzory wykazów za korzystanie ze środowiska - formularz za 2018 rok

4. Obowiązujące przepisy i praktyka.

5. Narzędzia ułatwiające naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska:

 • emisja zanieczyszczeń do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, źródła technologiczne np. spawanie, malowanie, przeładunek benzyn itp., a także urządzenia klimatyzacyjne)
 • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
 • składowanie i magazynowanie odpadów.

6. Narzędzia ułatwiające naliczanie opłat za korzystanie z wód:

 • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych.

7. Zwolnienia oraz opłaty podwyższone.

8. Sankcje w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków dot. opłat środowiskowych.

9. Naliczanie opłat zaległych, korygowanie wykazów, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami środowiskowymi.

10. Raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)

 • Podstawy raportowania,
 • Projektowane zmiany.

11. Podsumowanie szkolenia, wnioski, dyskusja.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami, recyklingu, sprawozdawczości, emisji zanieczyszczeń do środowiska, procesu inwestycyjnego i szeroko pojętej ochrony środowiska. Od kilkunastu lat z powodzeniem realizuje usługi doradcze i szkolenia z zakresu swojej specjalizacji. Jest cenionym trenerem wśród instytucji publicznych jak i przedsiębiorców.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 13.03.2019

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 13.03.2019

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

System opłat za korzystanie ze środowiska w 2019 r.- sprawozdawczość do KOBIZE, naliczanie opłat za korzystanie z wód

27 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania szeregu sprawozdań związanych z ochroną środowiska za miniony rok m.in. sprawozdania o odpadach, opakowaniach i odpadach opakowaniowych, a także sprawozdania za korzystanie ze środowiska.

Zapraszamy na praktyczne warsztaty, w trakcie których poznają Państwo zasady sprawozdawczości oraz będą Państwo mieli okazję przećwiczyć wypełnianie formularzy pod okiem eksperta. Omówione zostaną najważniejsze przepisy dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska wraz z istotnymi zmianami wprowadzonymi najnowszymi nowelizacjami przepisów.

Celem szkolenia jest:
 • przekazanie wiedzy na temat wymagań prawnych z zakresu opłat za korzystnie ze środowiska i KOBiZE oraz związanych z nimi obowiązków sprawozdawczych,
 • wskazanie jakie podmioty są zobowiązane do ponoszenia opłat środowiskowych i wykonywania raportów KOBiZE lub BDS, wskazanie terminów składania tych sprawozdań oraz miejsc, gdzie kierować sprawozdawczość,
 • pomoc uczestnikom w jaki sposób wyprowadzić zaległości dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska i KOBiZE,
 • wskazanie jakie są konsekwencje niewywiązywania się z przedmiotowych obowiązków.

PROGRAM

1. Wprowadzenie.

2. Podmiot korzystający ze środowiska - kogo dotyczą obowiązki?

3. Terminy i organy właściwe do wnoszenia opłat i przedkładania sprawozdań, aktualne stawki, wzory wykazów za korzystanie ze środowiska - formularz za 2018 rok

4. Obowiązujące przepisy i praktyka.

5. Narzędzia ułatwiające naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska:

 • emisja zanieczyszczeń do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, źródła technologiczne np. spawanie, malowanie, przeładunek benzyn itp., a także urządzenia klimatyzacyjne)
 • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych,
 • składowanie i magazynowanie odpadów.

6. Narzędzia ułatwiające naliczanie opłat za korzystanie z wód:

 • wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi,
 • pobór wód podziemnych i powierzchniowych.

7. Zwolnienia oraz opłaty podwyższone.

8. Sankcje w tym kary za brak lub niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków dot. opłat środowiskowych.

9. Naliczanie opłat zaległych, korygowanie wykazów, zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami środowiskowymi.

10. Raportowanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)

 • Podstawy raportowania,
 • Projektowane zmiany.

11. Podsumowanie szkolenia, wnioski, dyskusja.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami, recyklingu, sprawozdawczości, emisji zanieczyszczeń do środowiska, procesu inwestycyjnego i szeroko pojętej ochrony środowiska. Od kilkunastu lat z powodzeniem realizuje usługi doradcze i szkolenia z zakresu swojej specjalizacji. Jest cenionym trenerem wśród instytucji publicznych jak i przedsiębiorców.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane do 13.03.2019

590 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, zgłoszenia przesłane po 13.03.2019

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?