Administracja publiczna

Raportowanie do Kobize - warsztaty

21 lutego 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na praktyczne warsztaty emisyjne dla firm raportujących do bazy Kobize, na którym pokażemy Państwu krok po kroku jak wprowadzać raporty do Krajowej bazy.

Uczestnicy będą pracowali na własnych kontach w Krajowej bazie i na bieżąco mogą konsultować z wykławodcą ew.entualne wątpliwości i uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. sposobu wprowadzenia danych do raportu, sposobu interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia (dot. struktury technologicznej instalacji, charakterystyki źródeł emisji, rodzaju i wielkości emisji do powietrza, rodzaju, charakterystyki i ilości zużywanych paliw i surowców, przetwarzanych odpadów, itp.

Na tą część szkolenia uczestnicy powinni przygotować zestaw danych w oparciu o posiadane dokumenty m.in. raporty opłatowe, dokumentacje wnioskowe, zgłoszeniowe, posiadane pozwolenia na emisję, itp.

Po tym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • rejestrować się w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • tworzyć w Krajowej bazie miejsca korzystania ze środowiska przypisane do Twojego podmiotu,
 • zakładać raport dla Twojego podmiotu oraz sprawozdania dla poszczególnych miejsc korzystania ze środowiska,
 • poprawnie konstruować strukturę raportu, zgodnie z rzeczywistą strukturą technologiczną instalacji eksploatowanej na terenie Twojego zakładu oraz sposobem monitorowania emisji;
 • wprowadzać do raportu dane emisyjne w sposób spójny z prowadzoną przez Ciebie innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością dot. opłat za korzystanie ze środowiska,
 • poprawnie wypełnić raport w przypadku, gdy korzystasz ze środowiska wyłącznie eksploatując urządzenia, w tym środki transportu,
 • identyfikować na potrzeby raporty emisje, które miały miejsce w warunkach odbiegających od normalnych oraz emisje przypadkowe,
 • wprowadzać do raportu dane o posiadanych decyzjach emisyjnych i dokonanych zgłoszeniach eksploatacji instalacji.
Podczas szkolenia zapewnione są laptopy dla uczestników.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest głównie do podmiotów, które na terenie swoich zakładów eksploatują instalacje wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, posiadają klimatyzatory, piece grzewcze lub samochody.

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa ? w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.1.Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:

 • podstawy prawne - ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • obowiązki przedsiębiorców wynikające z raportowania do Krajowej bazy,
 • substancje wprowadzane do powietrza objęte systemem zarządzania emisjami,
 • raportowanie do Krajowej bazy, a system sprawozdawczości dot. opłat za korzystanie ze środowiska

2.Zasady sporządzania raportów rocznych do Krajowej bazy:

 • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu w zależności od rodzaju eksploatowanych instalacji i/lub urządzeń,
 • zasady rejestracji podmiotów (konto w Krajowej bazie),
 • zasady aktualizacji danych dot. podmiotu w Krajowej bazie,
 • zasady sporządzenia raportu rocznego i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych,
 • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji (np. dla spalania paliw, spawania),
 • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza lotnych związków organicznych (określanie składu preparatu w oparciu o kartę charakterystyki, identyfikacja substancji spełniających definicje LZO).

3.Podsumowanie szkolenia, indywidualne konsultacje z uczestnikami.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osobyW przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Administracja publiczna

Raportowanie do Kobize - warsztaty

21 lutego 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Zapraszamy na praktyczne warsztaty emisyjne dla firm raportujących do bazy Kobize, na którym pokażemy Państwu krok po kroku jak wprowadzać raporty do Krajowej bazy.

Uczestnicy będą pracowali na własnych kontach w Krajowej bazie i na bieżąco mogą konsultować z wykławodcą ew.entualne wątpliwości i uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów dot. sposobu wprowadzenia danych do raportu, sposobu interpretacji danych będących w posiadaniu uczestnika szkolenia (dot. struktury technologicznej instalacji, charakterystyki źródeł emisji, rodzaju i wielkości emisji do powietrza, rodzaju, charakterystyki i ilości zużywanych paliw i surowców, przetwarzanych odpadów, itp.

Na tą część szkolenia uczestnicy powinni przygotować zestaw danych w oparciu o posiadane dokumenty m.in. raporty opłatowe, dokumentacje wnioskowe, zgłoszeniowe, posiadane pozwolenia na emisję, itp.

Po tym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • rejestrować się w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • tworzyć w Krajowej bazie miejsca korzystania ze środowiska przypisane do Twojego podmiotu,
 • zakładać raport dla Twojego podmiotu oraz sprawozdania dla poszczególnych miejsc korzystania ze środowiska,
 • poprawnie konstruować strukturę raportu, zgodnie z rzeczywistą strukturą technologiczną instalacji eksploatowanej na terenie Twojego zakładu oraz sposobem monitorowania emisji;
 • wprowadzać do raportu dane emisyjne w sposób spójny z prowadzoną przez Ciebie innymi rodzajami sprawozdawczości, w tym sprawozdawczością dot. opłat za korzystanie ze środowiska,
 • poprawnie wypełnić raport w przypadku, gdy korzystasz ze środowiska wyłącznie eksploatując urządzenia, w tym środki transportu,
 • identyfikować na potrzeby raporty emisje, które miały miejsce w warunkach odbiegających od normalnych oraz emisje przypadkowe,
 • wprowadzać do raportu dane o posiadanych decyzjach emisyjnych i dokonanych zgłoszeniach eksploatacji instalacji.
Podczas szkolenia zapewnione są laptopy dla uczestników.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest głównie do podmiotów, które na terenie swoich zakładów eksploatują instalacje wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, posiadają klimatyzatory, piece grzewcze lub samochody.

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za ochronę środowiska, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa ? w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.
PROGRAM

1.Wprowadzenie do tematyki związanej z raportowaniem do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji:

 • podstawy prawne - ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,
 • obowiązki przedsiębiorców wynikające z raportowania do Krajowej bazy,
 • substancje wprowadzane do powietrza objęte systemem zarządzania emisjami,
 • raportowanie do Krajowej bazy, a system sprawozdawczości dot. opłat za korzystanie ze środowiska

2.Zasady sporządzania raportów rocznych do Krajowej bazy:

 • podmioty objęte obowiązkiem sporządzenia i wprowadzenia raportu, zakres raportu w zależności od rodzaju eksploatowanych instalacji i/lub urządzeń,
 • zasady rejestracji podmiotów (konto w Krajowej bazie),
 • zasady aktualizacji danych dot. podmiotu w Krajowej bazie,
 • zasady sporządzenia raportu rocznego i sposoby pozyskiwania potrzebnych danych,
 • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji (np. dla spalania paliw, spawania),
 • zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza lotnych związków organicznych (określanie składu preparatu w oparciu o kartę charakterystyki, identyfikacja substancji spełniających definicje LZO).

3.Podsumowanie szkolenia, indywidualne konsultacje z uczestnikami.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i sprawozdawczości (zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska zajmuje się zawodowo od 1991 r.). Obecnie jest dyrektorem zespołu doradców środowiskowych, który zajmuje się doradztwem i opracowaniem dokumentacji dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów, przygotowywaniem raportów oddziaływania na środowisko, doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Od ponad kilkunastu lat jest wysoko ocenianym trenerem na szkoleniach dotyczących aspektów prawnych ochrony środowiska (w tym gospodarowania odpadami oraz ich transgranicznego przemieszczania, emisji zanieczyszczeń do środowiska, etc.) Powadzi szkolenia dla wielu instytucji publicznych, firm oraz przedsiębiorstw produkcyjnych.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osobyW przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?