Ochrona środowiska

Najnowsze wymagania sprawozdawcze w ochronie środowiska

11 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
490 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie umiejętności identyfikacji obowiązków przedsiębiorców wobec środowiska a także zapoznanie uczestników z najważniejszymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów.

Dobrano odpowiednie techniki szkolenia, by dostarczyć odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie? lecz także "jak", w praktyczny sposób, realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa ? w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z prawem ochrony środowiska w Polsce:

 • Źródła prawa ochrony środowiska,
 • Podstawowe ustawodawstwo i akty wykonawcze,
 • Podstawowe definicje i zakres obowiązywania ustawy,
 • Zasady prawa ochrony środowiska.

2. Reglamentacja korzystania ze środowiska:

 • Zgłoszenie instalacji,
 • Pozwolenia i zasady ich uzyskiwania,
 • Obowiązki prowadzących instalacje.

3. Praktyczne aspekty sprawozdawczości środowiskowej:

 • Rodzaje i wzory dokumentów, stawki opłat,
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • Krajowa baza KOBIZE - rejestracja - zakres przedmiotowy i podmiotowy- raportowanie - podstawy,
 • E-PRTR - sprawozdawczość - zasady, wymagania,
 • Woda i ścieki - gdzie składać sprawozdania, wzory sprawozdań,
 • Gospodarka odpadami,
 • Wprowadzanie opakowań oraz towarów w opakowaniach - opłata produktowa,
 • Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Wprowadzanie baterii i akumulatorów,
 • Inne wymagania sprawozdawcze - m.in. azbest.

4. Szkoda środowiskowa - zgłaszanie i dokumentowanie.

5. Prawidłowe wypełnianie dokumentów, właściwość miejscowa urzędów.

6. Zasady archiwizacji dokumentów.

7. Kalendarium obowiązków środowiskowych dla przedsiębiorstw.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami, recyklingu, sprawozdawczości, emisji zanieczyszczeń do środowiska, procesu inwestycyjnego i szeroko pojętej ochrony środowiska. Od kilkunastu lat z powodzeniem realizuje usługi doradcze i szkolenia z zakresu swojej specjalizacji. Jest cenionym trenerem wśród instytucji publicznych jak i przedsiębiorców.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Najnowsze wymagania sprawozdawcze w ochronie środowiska

11 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest uzyskanie umiejętności identyfikacji obowiązków przedsiębiorców wobec środowiska a także zapoznanie uczestników z najważniejszymi definicjami, terminami składania obowiązkowych sprawozdań oraz różnymi metodami wyliczeń a także właściwościami odpowiednich urzędów.

Dobrano odpowiednie techniki szkolenia, by dostarczyć odpowiedzi nie tylko na pytania: co? kiedy? gdzie? lecz także "jak", w praktyczny sposób, realizować obowiązki nałożone na przedsiębiorców.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa ? w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.


PROGRAM

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z prawem ochrony środowiska w Polsce:

 • Źródła prawa ochrony środowiska,
 • Podstawowe ustawodawstwo i akty wykonawcze,
 • Podstawowe definicje i zakres obowiązywania ustawy,
 • Zasady prawa ochrony środowiska.

2. Reglamentacja korzystania ze środowiska:

 • Zgłoszenie instalacji,
 • Pozwolenia i zasady ich uzyskiwania,
 • Obowiązki prowadzących instalacje.

3. Praktyczne aspekty sprawozdawczości środowiskowej:

 • Rodzaje i wzory dokumentów, stawki opłat,
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • Krajowa baza KOBIZE - rejestracja - zakres przedmiotowy i podmiotowy- raportowanie - podstawy,
 • E-PRTR - sprawozdawczość - zasady, wymagania,
 • Woda i ścieki - gdzie składać sprawozdania, wzory sprawozdań,
 • Gospodarka odpadami,
 • Wprowadzanie opakowań oraz towarów w opakowaniach - opłata produktowa,
 • Wprowadzanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • Wprowadzanie baterii i akumulatorów,
 • Inne wymagania sprawozdawcze - m.in. azbest.

4. Szkoda środowiskowa - zgłaszanie i dokumentowanie.

5. Prawidłowe wypełnianie dokumentów, właściwość miejscowa urzędów.

6. Zasady archiwizacji dokumentów.

7. Kalendarium obowiązków środowiskowych dla przedsiębiorstw.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert ds. ochrony środowiska, praktyk w zakresie gospodarki odpadami i opakowaniami, recyklingu, sprawozdawczości, emisji zanieczyszczeń do środowiska, procesu inwestycyjnego i szeroko pojętej ochrony środowiska. Od kilkunastu lat z powodzeniem realizuje usługi doradcze i szkolenia z zakresu swojej specjalizacji. Jest cenionym trenerem wśród instytucji publicznych jak i przedsiębiorców.


CENA SZKOLENIA

490 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?