Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami i opakowaniami w obliczu najnowszych zmian - decyzje administracyjne wg. nowych zasad, rejestr BDO, sprawozdawczość i ewidencja - warsztaty.

26 - 27 lutego 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1090 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

CenaAdresaci szkolenia:
 • pracownicy firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami (transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów),
 • pracownicy firm posiadających pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane,
 • osoby zajmujące się ochroną środowiska, gospodarką odpadami,
 • podmioty wprowadzające produkty i produkty w opakowaniach na rynek,
 • firmy produkujące opakowania, podmioty przetwarzające odpady opakowaniowe,
 • pracownicy instytucji wydających i opiniujących wydawane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
 • pracownicy Urzędów Marszałkowskich.


Dzień I

1. Ustawa o odpadach oraz zmiany po nowelizacji 20 lipca 2018 r. Projekty rozporządzeń.

 • Katalog odpadów - jak prawidłowo kodować odpady (case study)
 • Odpowiedzialność za odpady, jej przenoszenie
 • Właściwe magazynowanie odpadów
 • Monitoring miejsc magazynowania odpadów obowiązkowy od 2019 r.

2. Pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

 • Konieczność zmian decyzji, wydawanie decyzji w oparciu o znowelizowaną ustawę o odpadach, kiedy następuje utrata ważności decyzji
 • Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów i odpowiedzialność za szkody w środowisku
 • Jak określić limity magazynowanych odpadów, rodzaje opadów (warsztat)
 • Odpady z instalacji i z poza instalacji (warsztat)
 • Kompetencje organów wydających i opiniujących nowe decyzje
 • Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności
 • Operat przeciwpożarowy
 • Decyzje środowiskowe i prawo miejscowe w gospodarce odpadami
 • Zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami, ich forma i sposób naliczenia

3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i procedura produktu ubocznego

 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, warunki wymagania, jakie nowe obowiązki nakłada
 • Co należy umieścić we wniosku o wydanie pozwolenia.
 • Produkt uboczny - procedura uznania (case study)
 • Decyzja o uznaniu za produkt uboczny zamiast zgłoszenia od sierpnia 2018 r. - jak przeprowadzić procedurę wg nowych zasad?
 • Obowiązek uzyskania statusu produktu ubocznego na nowo dla zakończonych postępowań
 • Organy wydające decyzje i opłaty skarbowe

Dzień II

1. Rejestr BDO, transport odpadów

 • Rejestr BDO, rodzaje wpisów, numer gdzie należy go umieszczać
 • Nowe zasady transportu odpadów, zniesienie pozwoleń, wpis do BDO, oznakowania, zasady przewozu i kary
 • Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów od sierpnia 2018 r.
 • Nowe sankcje karne w gospodarowaniu odpadami

2. Ewidencja i sprawozdawczość

 • KPO, KEO, roczne sprawozdania (warsztat)

3. Gospodarowanie opakowaniami

 • Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty i produkty w opakowaniach
 • Opłata produktowa, naliczenie, rodzaje opakowań, sposoby ewidencji (warsztat)
 • Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • Opłata recyklingowa
 • Rola Organizacji odzysku opakowań i organizacji samorządu gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami
 • Ewidencja i sprawozdawczości, możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu (warsztat)
 • Nowe wzory dokumentów potwierdzających odzysk i recykling
 • Rejestr BDO - praktyka wpisywania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski i recykling odpadów opakowaniowych
 • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach

4. Pytania i odpowiedzi

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Ekspert/ praktyk w zakresie ochrony środowiska, gospodarowania odpadami i opakowaniami, szeroko pojętych obowiązków środowiskowych. Audytor wewnętrzny ISO 14001, doradca CSR PARP. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom i administracji publicznej a także prowadzi liczne szkolenia w ramach swojej specjalizacji. Autor cenionych ekspertyz i opracowań. Doświadczony wykładowca, stawiający na praktyczne podejście do tematu.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

890 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami i opakowaniami w obliczu najnowszych zmian - decyzje administracyjne wg. nowych zasad, rejestr BDO, sprawozdawczość i ewidencja - warsztaty.

26 - 27 lutego 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIAAdresaci szkolenia:
 • pracownicy firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami (transportem, zbieraniem i przetwarzaniem odpadów),
 • pracownicy firm posiadających pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowane,
 • osoby zajmujące się ochroną środowiska, gospodarką odpadami,
 • podmioty wprowadzające produkty i produkty w opakowaniach na rynek,
 • firmy produkujące opakowania, podmioty przetwarzające odpady opakowaniowe,
 • pracownicy instytucji wydających i opiniujących wydawane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami,
 • pracownicy Urzędów Marszałkowskich.PROGRAM

Dzień I

1. Ustawa o odpadach oraz zmiany po nowelizacji 20 lipca 2018 r. Projekty rozporządzeń.

 • Katalog odpadów - jak prawidłowo kodować odpady (case study)
 • Odpowiedzialność za odpady, jej przenoszenie
 • Właściwe magazynowanie odpadów
 • Monitoring miejsc magazynowania odpadów obowiązkowy od 2019 r.

2. Pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

 • Konieczność zmian decyzji, wydawanie decyzji w oparciu o znowelizowaną ustawę o odpadach, kiedy następuje utrata ważności decyzji
 • Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów i odpowiedzialność za szkody w środowisku
 • Jak określić limity magazynowanych odpadów, rodzaje opadów (warsztat)
 • Odpady z instalacji i z poza instalacji (warsztat)
 • Kompetencje organów wydających i opiniujących nowe decyzje
 • Zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności
 • Operat przeciwpożarowy
 • Decyzje środowiskowe i prawo miejscowe w gospodarce odpadami
 • Zabezpieczenie roszczeń w gospodarowaniu odpadami, ich forma i sposób naliczenia

3. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i procedura produktu ubocznego

 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, warunki wymagania, jakie nowe obowiązki nakłada
 • Co należy umieścić we wniosku o wydanie pozwolenia.
 • Produkt uboczny - procedura uznania (case study)
 • Decyzja o uznaniu za produkt uboczny zamiast zgłoszenia od sierpnia 2018 r. - jak przeprowadzić procedurę wg nowych zasad?
 • Obowiązek uzyskania statusu produktu ubocznego na nowo dla zakończonych postępowań
 • Organy wydające decyzje i opłaty skarbowe

Dzień II

1. Rejestr BDO, transport odpadów

 • Rejestr BDO, rodzaje wpisów, numer gdzie należy go umieszczać
 • Nowe zasady transportu odpadów, zniesienie pozwoleń, wpis do BDO, oznakowania, zasady przewozu i kary
 • Zmiany w transgranicznym przemieszczaniu odpadów od sierpnia 2018 r.
 • Nowe sankcje karne w gospodarowaniu odpadami

2. Ewidencja i sprawozdawczość

 • KPO, KEO, roczne sprawozdania (warsztat)

3. Gospodarowanie opakowaniami

 • Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki
 • Obowiązki wprowadzających na rynek produkty i produkty w opakowaniach
 • Opłata produktowa, naliczenie, rodzaje opakowań, sposoby ewidencji (warsztat)
 • Wymagania dla przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych
 • Opłata recyklingowa
 • Rola Organizacji odzysku opakowań i organizacji samorządu gospodarczego w gospodarowaniu opakowaniami
 • Ewidencja i sprawozdawczości, możliwości realizacji obowiązku odzysku i recyklingu (warsztat)
 • Nowe wzory dokumentów potwierdzających odzysk i recykling
 • Rejestr BDO - praktyka wpisywania w zakresie produktów i produktów w opakowaniach oraz podmiotów prowadzących odzyski i recykling odpadów opakowaniowych
 • Kary i opłaty podwyższone w zakresie nie przestrzegania obowiązków podmiotów wprowadzających produkty i produkty w opakowaniach

4. Pytania i odpowiedzi


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Ekspert/ praktyk w zakresie ochrony środowiska, gospodarowania odpadami i opakowaniami, szeroko pojętych obowiązków środowiskowych. Audytor wewnętrzny ISO 14001, doradca CSR PARP. Od kilkunastu lat doradza przedsiębiorcom i administracji publicznej a także prowadzi liczne szkolenia w ramach swojej specjalizacji. Autor cenionych ekspertyz i opracowań. Doświadczony wykładowca, stawiający na praktyczne podejście do tematu.


CENA SZKOLENIA

890 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?