Windykacja

NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE - zasady windykacji oraz rozliczeń podatkowych i rachunkowych

6 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
650 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną przedstawione:
 • praktyczne problemy związane ze ściąganiem wierzytelności i ich rozliczaniem oraz zaliczaniem do kosztów podatkowych
 • aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe wydane w 2014 r. i w 2015 r. w związku z rozliczaniem wierzytelności nieściągalnych i przedawnionych
Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie praktycznych aspektów rozliczania wierzytelności nieściągalnych
 • poznanie uregulowań i problemów prawnych i podatkowych występujące w związku ze zmianami
 • nabycie praktycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych po zmianach
Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie polecamy zwłaszcza:
 • Głównym Księgowym i księgowym;
 • pracownikom księgowości dokonujących rozliczeń wierzytelności trudnościągalnych i nieściągalnych;
 • pracownikom Działu windykacji;
 • osobom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą i mającym problem ze ściąganiem i rozliczaniem wierzytelności
1. Zasady rozliczeń zapłaty należności

 • podatek dochodowy - metoda kasowa a memoriałowa;
 • podatek dochodowy - zasady zaliczania w koszty podatkowe zapłaconych należności;
 • podatek od towarów i usług - obowiązek podatkowy a zapłata kwot;
 • księgowanie rozrachunków z kontrahentami;
 • formy zapłaty: gotówka, kompensata, przelew, "za pobraniem" i inne a rozliczenia należności;
 • skutki i znaczenie potwierdzenia salda.

2. Brak zapłaty należności -rozliczanie po stronie wierzyciela i dłużnika:

 • Sprzedaż wierzytelności (strata - zysk);
 • Umorzenie wierzytelności - konsekwencje rachunkowe i podatkowe;
 • Umorzenie odsetek, pożyczek a skutki rachunkowe i podatkowe;
 • Odstąpienie od umowy.
 • Konwersja wierzytelności na akcje bądź udziały
 • Wierzytelności jako wkład do spółki;
 • Ulga na złe długi na gruncie Ustawy o VAT po stronie wierzyciela i dłużnika.
 • Korygowanie kosztów podatkowych - praktyczne problemy.

3. Rozliczanie podatkowe i rachunkowe dokumentów związanych z dochodzeniem należności:

 • Postępowanie nakazowe i wyrok nakazowy;
 • Postępowanie sądowe (kwestionowane należności przez dłużnika);
 • Należność główna a odsetki, koszty zastępstwa procesowego i koszty procesowe - zasady rozliczeń;
 • Postepowanie upadłościowe;
 • Postępowanie komornicze i koszty tego postępowania;
 • Decyzja o braku (zaprzestaniu) dochodzenia należności a skutki rachunkowe i podatkowe;
 • Ugoda sądowa i pozasądowa.

4. Zasady uznawania wierzytelności za nieściągalne:

 • Obowiązek wyceny należności na koniec okresu sprawozdawczego;
 • Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności
 • Przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności należności;
 • Przesłanki nieściągalności należności;
 • Należności nieściągalne jako koszt podatkowy - problemy praktyczne.

5. Należności odpisane jako nieściągalne (zaliczenie w koszty podatkowe) a skutki zdarzeń w przyszłości:

 • Zapłata wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona;
 • Zapłata wierzytelności uznanych za nieściągalne;
 • Zasady odwracania odpisów aktualizujących należności;
 • Przedawnienie wierzytelności - terminy oraz skutki po stronie wierzyciela i dłużnika;
 • Korekta ulgi na złe długi po zapłacie należności przez dłużnika.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

NALEŻNOŚCI NIEŚCIĄGALNE - zasady windykacji oraz rozliczeń podatkowych i rachunkowych

6 marca 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

Na szkoleniu zostaną przedstawione:
 • praktyczne problemy związane ze ściąganiem wierzytelności i ich rozliczaniem oraz zaliczaniem do kosztów podatkowych
 • aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe wydane w 2014 r. i w 2015 r. w związku z rozliczaniem wierzytelności nieściągalnych i przedawnionych
Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian

Korzyści dla uczestników:

 • poznanie praktycznych aspektów rozliczania wierzytelności nieściągalnych
 • poznanie uregulowań i problemów prawnych i podatkowych występujące w związku ze zmianami
 • nabycie praktycznej wiedzy umożliwiającej samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych po zmianach
Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie polecamy zwłaszcza:
 • Głównym Księgowym i księgowym;
 • pracownikom księgowości dokonujących rozliczeń wierzytelności trudnościągalnych i nieściągalnych;
 • pracownikom Działu windykacji;
 • osobom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osobom prowadzącym działalność gospodarczą i mającym problem ze ściąganiem i rozliczaniem wierzytelności

PROGRAM

1. Zasady rozliczeń zapłaty należności

 • podatek dochodowy - metoda kasowa a memoriałowa;
 • podatek dochodowy - zasady zaliczania w koszty podatkowe zapłaconych należności;
 • podatek od towarów i usług - obowiązek podatkowy a zapłata kwot;
 • księgowanie rozrachunków z kontrahentami;
 • formy zapłaty: gotówka, kompensata, przelew, "za pobraniem" i inne a rozliczenia należności;
 • skutki i znaczenie potwierdzenia salda.

2. Brak zapłaty należności -rozliczanie po stronie wierzyciela i dłużnika:

 • Sprzedaż wierzytelności (strata - zysk);
 • Umorzenie wierzytelności - konsekwencje rachunkowe i podatkowe;
 • Umorzenie odsetek, pożyczek a skutki rachunkowe i podatkowe;
 • Odstąpienie od umowy.
 • Konwersja wierzytelności na akcje bądź udziały
 • Wierzytelności jako wkład do spółki;
 • Ulga na złe długi na gruncie Ustawy o VAT po stronie wierzyciela i dłużnika.
 • Korygowanie kosztów podatkowych - praktyczne problemy.

3. Rozliczanie podatkowe i rachunkowe dokumentów związanych z dochodzeniem należności:

 • Postępowanie nakazowe i wyrok nakazowy;
 • Postępowanie sądowe (kwestionowane należności przez dłużnika);
 • Należność główna a odsetki, koszty zastępstwa procesowego i koszty procesowe - zasady rozliczeń;
 • Postepowanie upadłościowe;
 • Postępowanie komornicze i koszty tego postępowania;
 • Decyzja o braku (zaprzestaniu) dochodzenia należności a skutki rachunkowe i podatkowe;
 • Ugoda sądowa i pozasądowa.

4. Zasady uznawania wierzytelności za nieściągalne:

 • Obowiązek wyceny należności na koniec okresu sprawozdawczego;
 • Zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności
 • Przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności należności;
 • Przesłanki nieściągalności należności;
 • Należności nieściągalne jako koszt podatkowy - problemy praktyczne.

5. Należności odpisane jako nieściągalne (zaliczenie w koszty podatkowe) a skutki zdarzeń w przyszłości:

 • Zapłata wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona;
 • Zapłata wierzytelności uznanych za nieściągalne;
 • Zasady odwracania odpisów aktualizujących należności;
 • Przedawnienie wierzytelności - terminy oraz skutki po stronie wierzyciela i dłużnika;
 • Korekta ulgi na złe długi po zapłacie należności przez dłużnika.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?