Podatki

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - ZMIANY NA 2019 R.

11 stycznia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
600 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2018 r., poz. 2159 oraz Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2018 r., poz. 2193 (zmiany dotyczą zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych). Jak wynika z uzasadnienia, celem podstawowym tych nowelizacji jest uproszczenie oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Obok zmian dotyczących kwestii mających swoją długoletnia historię (ograniczenia kosztów nabycia i użytkowania samochodów osobowych,) pojawiły się również całkowicie nowe rozwiązania, które w Polsce do tej pory nigdy nie funkcjonowały. W tym kontekście na uwagę zasługują regulacje dotyczące obrotu walutami wirtualnymi oraz swoisty przełom w postaci prawa zaliczenia do kosztów podatkowych takich kosztów, których podatnik faktycznie nie poniósł (korzyść podatkowa dla podatników, którzy finansują swoją działalność kapitałami własnymi, a nie np. kredytem, czy pożyczką). Podkreślenia również wymaga, że w ramach uszczelniania systemu podatkowego, nowe przepisy wprowadzają bardziej restrykcyjne niż dotychczas, zasady poboru podatku u źródła (np. wypłaty dywidend, odsetek, należności licencyjnych) od wypłat na rzecz podmiotów, mających rezydencję podatkową za granicą. Szkolenie ma na celu zapoznanie podatników z tymi zmianami oraz omówienie skutków podatkowych z nich wynikających, w tym nowych praw i obowiązków, jakie czekają podatników w najbliższym czasie.

1. Nowe ograniczenia dotyczące kosztów nabycia i używania samochodów osobowych (amortyzacja, leasing, ubezpieczenie, nieodliczony VAT, pozostałe koszty).

2. Obniżenie do 9% stawki podatku CIT dla niektórych podatników, w tym warunki oraz ograniczenia związane z jej stosowaniem.

3. Preferencje podatkowe związane z zatrzymaniem zysku w spółce, czyli prawo do obciążenia kosztów podatkowych kosztami, których podatnik faktycznie nie poniósł.

4. Głębokie zmiany dotyczące rozliczania z urzędem skarbowym podatku u źródła (WHT) przez płatników dokonujących wypłat na rzecz nierezydentów (dywidendy, odsetki, należności licencyjne, niektóre usługi o charakterze niematerialnym).

5. Korzystne zmiany dotyczące rozliczania strat podatkowych

6. Nowa definicja “małego podatnika”

7. Pierwsze regulacje dotyczące zasad opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi (bitcoin itp.).

8. Do którego źródła przychodów (zyski kapitałowe czy działalność operacyjna?) alokować przychody z niektórych praw i wartości o charakterze niematerialnym i prawnym - zmiana do art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy CIT

9. Doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad potrącalności kosztów oraz ujmowania strat u podatników nabywających wierzytelności (w tym pakiety wierzytelności) w celu ich egzekucji lub odprzedaży.

10. Ustalenie kosztów w przypadku zamiany wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym (dotyczy podatników wnoszących aportem wkłady w postaci wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki oraz tzw. “wierzytelności przychodowe”).

11. Sposób ujęcia korekty cen transferowych (obniżenie lub podwyższenie przychodów lub kosztów podatkowych w celu utrzymania rynkowego charakteru transakcji z podmiotami powiązanymi).

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Robert Nowak  Doświadczony specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz współtwórca projektów szkoleniowych i prowadzący audyty podatkowe dla przedsiębiorstw z różnych obszarów biznesu; autor wielu opinii prawnopodatkowych, autor książek oraz artykułów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Konsultant podatkowy w jednej z firm Wielkiej Czwórki, doradca ds. podatkowych banku z kapitałem polskim.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

299 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych do 28 12 2018

349 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych do 7 01 2019

425 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych po 7 01 2019

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - ZMIANY NA 2019 R.

11 stycznia 2019 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 19 listopada 2018 r., poz. 2159 oraz Dzienniku Ustaw z 23 listopada 2018 r., poz. 2193 (zmiany dotyczą zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych). Jak wynika z uzasadnienia, celem podstawowym tych nowelizacji jest uproszczenie oraz uszczelnienie systemu podatków dochodowych. Obok zmian dotyczących kwestii mających swoją długoletnia historię (ograniczenia kosztów nabycia i użytkowania samochodów osobowych,) pojawiły się również całkowicie nowe rozwiązania, które w Polsce do tej pory nigdy nie funkcjonowały. W tym kontekście na uwagę zasługują regulacje dotyczące obrotu walutami wirtualnymi oraz swoisty przełom w postaci prawa zaliczenia do kosztów podatkowych takich kosztów, których podatnik faktycznie nie poniósł (korzyść podatkowa dla podatników, którzy finansują swoją działalność kapitałami własnymi, a nie np. kredytem, czy pożyczką). Podkreślenia również wymaga, że w ramach uszczelniania systemu podatkowego, nowe przepisy wprowadzają bardziej restrykcyjne niż dotychczas, zasady poboru podatku u źródła (np. wypłaty dywidend, odsetek, należności licencyjnych) od wypłat na rzecz podmiotów, mających rezydencję podatkową za granicą. Szkolenie ma na celu zapoznanie podatników z tymi zmianami oraz omówienie skutków podatkowych z nich wynikających, w tym nowych praw i obowiązków, jakie czekają podatników w najbliższym czasie.


PROGRAM

1. Nowe ograniczenia dotyczące kosztów nabycia i używania samochodów osobowych (amortyzacja, leasing, ubezpieczenie, nieodliczony VAT, pozostałe koszty).

2. Obniżenie do 9% stawki podatku CIT dla niektórych podatników, w tym warunki oraz ograniczenia związane z jej stosowaniem.

3. Preferencje podatkowe związane z zatrzymaniem zysku w spółce, czyli prawo do obciążenia kosztów podatkowych kosztami, których podatnik faktycznie nie poniósł.

4. Głębokie zmiany dotyczące rozliczania z urzędem skarbowym podatku u źródła (WHT) przez płatników dokonujących wypłat na rzecz nierezydentów (dywidendy, odsetki, należności licencyjne, niektóre usługi o charakterze niematerialnym).

5. Korzystne zmiany dotyczące rozliczania strat podatkowych

6. Nowa definicja “małego podatnika”

7. Pierwsze regulacje dotyczące zasad opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi (bitcoin itp.).

8. Do którego źródła przychodów (zyski kapitałowe czy działalność operacyjna?) alokować przychody z niektórych praw i wartości o charakterze niematerialnym i prawnym - zmiana do art. 7b ust. 1 pkt 6 ustawy CIT

9. Doprecyzowanie przepisów dotyczących zasad potrącalności kosztów oraz ujmowania strat u podatników nabywających wierzytelności (w tym pakiety wierzytelności) w celu ich egzekucji lub odprzedaży.

10. Ustalenie kosztów w przypadku zamiany wierzytelności na udziały w kapitale zakładowym (dotyczy podatników wnoszących aportem wkłady w postaci wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki oraz tzw. “wierzytelności przychodowe”).

11. Sposób ujęcia korekty cen transferowych (obniżenie lub podwyższenie przychodów lub kosztów podatkowych w celu utrzymania rynkowego charakteru transakcji z podmiotami powiązanymi).


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Robert Nowak  Doświadczony specjalista w dziedzinie podatku dochodowego od osób prawnych, wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów oraz współtwórca projektów szkoleniowych i prowadzący audyty podatkowe dla przedsiębiorstw z różnych obszarów biznesu; autor wielu opinii prawnopodatkowych, autor książek oraz artykułów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Konsultant podatkowy w jednej z firm Wielkiej Czwórki, doradca ds. podatkowych banku z kapitałem polskim.


CENA SZKOLENIA

299 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych do 28 12 2018

349 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych do 7 01 2019

425 + 23% VAT
cena dla zgłoszeń nadesłanych po 7 01 2019


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?