Podatki

SAMOCHÓD I JEGO ROZLICZANIE w 2018 r. - aktualne problemy i projektowane zmiany od 2019

22 listopada 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
249 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia
 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z posiadaniem i korzystaniem z samochodu własnego, leasingowanego i wynajmowanego
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych i projektowanych zmian
 • Poznanie regulacji podatkowych obowiązujących w 2018 r.
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów zmian z podkreśleniem zmian istotnych w zasadach rozliczania samochodu
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań prawnych i problemów praktycznych, w tym rozliczanie paliwa od samochodów
Profil uczestnika:
 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów księgowości,
 • Pracownicy rozliczający samochody w firmie
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy z zakresu podatków.
SAMOCHÓD A PRACOWNIK:

 • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo?
 • Podatek a ZUS;
 • Zasady naliczania ryczałtu
 • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
 • wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne - rozliczenie

Problematyczne wydatki związane z samochodem:

 • odliczenie a zakup, leasing lub wynajem samochodów
 • paliwo do samochodów różnego typu
 • serwis i naprawy samochodów
 • zakup ogumienia i części zamiennych do samochodów
 • dodatkowe koszty ponoszone w związku z samochodem, w tym parkowanie, autostrada, naprawy samochodów w najnowszych wyjaśnieniach i orzecznictwie

Finansowanie w leasingu samochodu - skutki podatkowe i zasady rozliczeń - PROJEKTOWANE ZMIANY

 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu
 • Leasing - operacyjny a finansowy samochodu, koszty dodatkowe związane z leasingiem samochodu, odliczenie częściowe w VAT, stawka 23% lub “zw” - zasady stosowania
 • Leasing a odliczanie w 100% podatku naliczonego - kiedy możliwe zastosowanie
 • Najem samochodu - długoterminowy lub “zwykły” samochodu osobowego i innego
 • Zakup ze środków własnych lub finasowanie z kredytu
 • Odliczenie 100 proc. VAT a zgłoszenie do urzędu skarbowego i formularz VAT 26 - terminy i procedury

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU - problemy praktyczne

 • Właściwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów warunkiem możliwości dokonania skutecznego odliczenia VAT
 • Co kontroluje i co może kontrolować urząd skarbowy - orzecznictwo sądowe, w sprawach związanych z zawyżaniem kosztów uzyskania przychodu
 • Dwie grupy samochodów służbowych - wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych, tj. zarówno związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak i prywatnych
 • Samochód służbowy w celach prywatnych: nieodpłatne świadczenie pracownika - kiedy i w jakiej wysokości?
 • DODATKOWA EWIDENCJA przebiegu pojazdu jako nowy obowiązek;
 • Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdów - 50%/100%

ODLICZENIA PODATKU VAT od samochodów firmowych:

 • pojęcie samochodu w przepisach podatkowych: samochód osobowy; samochód ciężarowy; inny pojazd samochodowy; tzw. samochód z kratką czyli samochód o ładowności powyżej 500 kg
 • VAT 50%, i 100% - zasady
 • PROJEKT ZMIAN: brak możliwości zaliczania do KUP 50% nieodliczonego podatku VAT

ROZWIĄZANIA podatkowe dotyczące rozliczania samochodów służbowych

 • Wynajem samochodów pracownikom do przejazdów prywatnych
  • Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne firmy
  • Niezbędne inwestycje systemowe (system GPS z możliwością weryfikacji rodzaju jazdy - tryb prywatny tryb służbowy)
  • Dostosowanie przepisów wewnętrznych (polityka samochodowa firmy)
  • Konieczność kwalifikacji wykorzystania samochodu służbowego jako użytkowanego wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez naszą firmę działalnością gospodarczą
  • Koszty wynajmu samochodów - metody ustalanie wysokości stawek dla pracowników
  • Zagadnienia problemowe: kwestia świadomości pracowników na temat konsekwencji niestosowania się do przyjętych procedur dot. użytkowania aut; zawodność czynnika ludzkiego; GPS we “wrażliwych” branżach
 • Wynajem z rzeczywistym obciążeniem pracownika kosztami
  • Wartość obecnego benefitu pracownika (niepieniężnego świadczenia za użytkowanie firmowego auta w celach prywatnych) a rzeczywiste koszty wynajmu
  • Obciążenie pracownika kontra oszczędności firmy
 • Przejazdy “dom-biuro-dom” jako przejazdy służbowe?
  • Jak zakwalifikować przejazdy “dom-biuro-dom” jako użytkowanie auta firmowego w celach służbowych?
  • Parking przydomowy a parking firmowy - bezpieczne przechowanie nocą i w dni wolne od pracy
  • Czy pracownicy mogą płacić firmie za wynajem samochodów kwoty zbliżone do dotychczas potrącanego im z wynagrodzenia podatku i składki ZUS naliczanych od benefitu (świadczenia niepieniężnego)
 • Kara finansowa za niezgodne z prawem odliczenia VAT od samochodów a odpowiedzialność pracownika
  • Czy pracownik, który swoim postępowaniem wykracza poza reguły ustalone procedurą użytkowania samochodu służbowego, może być obciążony ewentualną karą nałożoną na firmę przez urząd skarbowy?
  • Czy przepisy wewnętrzne w firmie mogą skutecznie przenieść odpowiedzialność w zakresie kar za samochodowy VAT na pracownika - wina umyślna (i dochodzenie wobec pracownika pokrycia pełnej kary nałożonej na firmę) czy nieumyślna (3 -krotność wynagrodzenia)?

Dyskusja z uczestnikami

Finansowanie w leasingu samochodu - projektowane zmiany

 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu - uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys zł. - czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
 • Umowy leasingu zawierane w 2018 r. a ograniczenie KUP od 2019 r.
 • Najem samochodu - długoterminowy lub “zwykły” samochodu osobowego i innego a ograniczenia kosztów
 • Przepisy przejściowe

Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego

 • Ograniczenie KUP w 2018 r.
 • Podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys zł
 • Zasady stosowania nowych uregulowań
 • Przepisy przejściowe - rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018 r. - co w 2019 r.

Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:

 • Brak prawa do zaliczania w KUP 50% podatku VAT, który jest nie odliczany;
 • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur - wysokość ograniczenia 50% czy 75 % zaliczania w KUP;
 • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
 • Przykłady stosowania ograniczenia.

Likwidacja ewidencji przebiegu pojazdu

 • Zmiany zasad rozliczania samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych
 • Brak ewidencji przebiegu pojazdu - czy na pewno?
 • Zasady rozliczania KUP od samochodów prywatnych w celach służbowych;
 • Limit zaliczania w KUP takich wydatków - 25% w KUP czy więcej?

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU - problemy praktyczne w 2018 r.

 • Właściwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów warunkiem możliwości dokonania skutecznego odliczenia VAT
 • Co kontroluje i co może kontrolować urząd skarbowy - orzecznictwo sądowe, w sprawach związanych z zawyżaniem kosztów uzyskania przychodu
 • Dwie grupy samochodów służbowych - wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych, tj. zarówno związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak i prywatnych
 • Samochód służbowy w celach prywatnych: nieodpłatne świadczenie pracownika - kiedy i w jakiej wysokości?
 • DODATKOWA EWIDENCJA przebiegu pojazdu jako nowy obowiązek;
 • Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdów - 50%/100%

ODLICZENIA PODATKU VAT od samochodów firmowych:

 • pojęcie samochodu w przepisach podatkowych: samochód osobowy; samochód ciężarowy; inny pojazd samochodowy; tzw. samochód z kratką czyli samochód o ładowności powyżej 500 kg
 • VAT 50%, i 100% - zasady
 • PROJEKT ZMIAN: brak możliwości zaliczania do KUP 50% nieodliczonego podatku VAT

SAMOCHÓD A PRACOWNIK - rozliczenia w 2018 r. - najnowsze wyroki:

 • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? - najnowszy wyrok NSA z lipca 2018 r.
 • Podatek a ZUS;
 • Zasady naliczania ryczałtu
 • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
 • wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne - rozliczenie

ROZWIĄZANIA podatkowe dotyczące rozliczania samochodów służbowych

A. Wynajem samochodów pracownikom do przejazdów prywatnych

 • Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne firmy
 • Niezbędne inwestycje systemowe (system GPS z możliwością weryfikacji rodzaju jazdy - tryb prywatny tryb służbowy)
 • Dostosowanie przepisów wewnętrznych (polityka samochodowa firmy)
 • Konieczność kwalifikacji wykorzystania samochodu służbowego jako użytkowanego wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez naszą firmę działalnością gospodarczą
 • Koszty wynajmu samochodów - metody ustalanie wysokości stawek dla pracowników
 • Zagadnienia problemowe: kwestia świadomości pracowników na temat konsekwencji niestosowania się do przyjętych procedur dot. użytkowania aut; zawodność czynnika ludzkiego; GPS we “wrażliwych” branżach

B. Wynajem z rzeczywistym obciążeniem pracownika kosztami

 • Wartość obecnego benefitu pracownika (niepieniężnego świadczenia za użytkowanie firmowego auta w celach prywatnych) a rzeczywiste koszty wynajmu
 • Obciążenie pracownika kontra oszczędności firmy

C. Przejazdy “dom-biuro-dom” jako przejazdy służbowe?

 • Jak zakwalifikować przejazdy “dom-biuro-dom” jako użytkowanie auta firmowego w celach służbowych?
 • Parking przydomowy a parking firmowy - bezpieczne przechowanie nocą i w dni wolne od pracy
 • Czy pracownicy mogą płacić firmie za wynajem samochodów kwoty zbliżone do dotychczas potrącanego im z wynagrodzenia podatku i składki ZUS naliczanych od benefitu (świadczenia niepieniężnego)

D. Kara finansowa za niezgodne z prawem odliczenia VAT od samochodów a odpowiedzialność pracownika

 • Czy pracownik, który swoim postępowaniem wykracza poza reguły ustalone procedurą użytkowania samochodu służbowego, może być obciążony ewentualną karą nałożoną na firmę przez urząd skarbowy?
 • Czy przepisy wewnętrzne w firmie mogą skutecznie przenieść odpowiedzialność w zakresie kar za samochodowy VAT na pracownika - wina umyślna (i dochodzenie wobec pracownika pokrycia pełnej kary nałożonej na firmę) czy nieumyślna (3 -krotność wynagrodzenia)?

Dyskusja z uczestnikami

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pierwszych 10 osób

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pozostałych osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

SAMOCHÓD I JEGO ROZLICZANIE w 2018 r. - aktualne problemy i projektowane zmiany od 2019

22 listopada 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
 • Kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z posiadaniem i korzystaniem z samochodu własnego, leasingowanego i wynajmowanego
 • Omówienie aktualnych przepisów prawnych i projektowanych zmian
 • Poznanie regulacji podatkowych obowiązujących w 2018 r.
 • Uzyskanie informacji na temat praktycznych aspektów zmian z podkreśleniem zmian istotnych w zasadach rozliczania samochodu
 • Przedstawienie szczegółowych uregulowań prawnych i problemów praktycznych, w tym rozliczanie paliwa od samochodów
Profil uczestnika:
 • Kadra kierownicza,
 • Pracownicy działów księgowości,
 • Pracownicy rozliczający samochody w firmie
 • Osoby zainteresowane podwyższeniem wiedzy z zakresu podatków.

PROGRAM

SAMOCHÓD A PRACOWNIK:

 • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo?
 • Podatek a ZUS;
 • Zasady naliczania ryczałtu
 • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
 • wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne - rozliczenie

Problematyczne wydatki związane z samochodem:

 • odliczenie a zakup, leasing lub wynajem samochodów
 • paliwo do samochodów różnego typu
 • serwis i naprawy samochodów
 • zakup ogumienia i części zamiennych do samochodów
 • dodatkowe koszty ponoszone w związku z samochodem, w tym parkowanie, autostrada, naprawy samochodów w najnowszych wyjaśnieniach i orzecznictwie

Finansowanie w leasingu samochodu - skutki podatkowe i zasady rozliczeń - PROJEKTOWANE ZMIANY

 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu
 • Leasing - operacyjny a finansowy samochodu, koszty dodatkowe związane z leasingiem samochodu, odliczenie częściowe w VAT, stawka 23% lub “zw” - zasady stosowania
 • Leasing a odliczanie w 100% podatku naliczonego - kiedy możliwe zastosowanie
 • Najem samochodu - długoterminowy lub “zwykły” samochodu osobowego i innego
 • Zakup ze środków własnych lub finasowanie z kredytu
 • Odliczenie 100 proc. VAT a zgłoszenie do urzędu skarbowego i formularz VAT 26 - terminy i procedury

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU - problemy praktyczne

 • Właściwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów warunkiem możliwości dokonania skutecznego odliczenia VAT
 • Co kontroluje i co może kontrolować urząd skarbowy - orzecznictwo sądowe, w sprawach związanych z zawyżaniem kosztów uzyskania przychodu
 • Dwie grupy samochodów służbowych - wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych, tj. zarówno związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak i prywatnych
 • Samochód służbowy w celach prywatnych: nieodpłatne świadczenie pracownika - kiedy i w jakiej wysokości?
 • DODATKOWA EWIDENCJA przebiegu pojazdu jako nowy obowiązek;
 • Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdów - 50%/100%

ODLICZENIA PODATKU VAT od samochodów firmowych:

 • pojęcie samochodu w przepisach podatkowych: samochód osobowy; samochód ciężarowy; inny pojazd samochodowy; tzw. samochód z kratką czyli samochód o ładowności powyżej 500 kg
 • VAT 50%, i 100% - zasady
 • PROJEKT ZMIAN: brak możliwości zaliczania do KUP 50% nieodliczonego podatku VAT

ROZWIĄZANIA podatkowe dotyczące rozliczania samochodów służbowych

 • Wynajem samochodów pracownikom do przejazdów prywatnych
  • Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne firmy
  • Niezbędne inwestycje systemowe (system GPS z możliwością weryfikacji rodzaju jazdy - tryb prywatny tryb służbowy)
  • Dostosowanie przepisów wewnętrznych (polityka samochodowa firmy)
  • Konieczność kwalifikacji wykorzystania samochodu służbowego jako użytkowanego wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez naszą firmę działalnością gospodarczą
  • Koszty wynajmu samochodów - metody ustalanie wysokości stawek dla pracowników
  • Zagadnienia problemowe: kwestia świadomości pracowników na temat konsekwencji niestosowania się do przyjętych procedur dot. użytkowania aut; zawodność czynnika ludzkiego; GPS we “wrażliwych” branżach
 • Wynajem z rzeczywistym obciążeniem pracownika kosztami
  • Wartość obecnego benefitu pracownika (niepieniężnego świadczenia za użytkowanie firmowego auta w celach prywatnych) a rzeczywiste koszty wynajmu
  • Obciążenie pracownika kontra oszczędności firmy
 • Przejazdy “dom-biuro-dom” jako przejazdy służbowe?
  • Jak zakwalifikować przejazdy “dom-biuro-dom” jako użytkowanie auta firmowego w celach służbowych?
  • Parking przydomowy a parking firmowy - bezpieczne przechowanie nocą i w dni wolne od pracy
  • Czy pracownicy mogą płacić firmie za wynajem samochodów kwoty zbliżone do dotychczas potrącanego im z wynagrodzenia podatku i składki ZUS naliczanych od benefitu (świadczenia niepieniężnego)
 • Kara finansowa za niezgodne z prawem odliczenia VAT od samochodów a odpowiedzialność pracownika
  • Czy pracownik, który swoim postępowaniem wykracza poza reguły ustalone procedurą użytkowania samochodu służbowego, może być obciążony ewentualną karą nałożoną na firmę przez urząd skarbowy?
  • Czy przepisy wewnętrzne w firmie mogą skutecznie przenieść odpowiedzialność w zakresie kar za samochodowy VAT na pracownika - wina umyślna (i dochodzenie wobec pracownika pokrycia pełnej kary nałożonej na firmę) czy nieumyślna (3 -krotność wynagrodzenia)?

Dyskusja z uczestnikami

Finansowanie w leasingu samochodu - projektowane zmiany

 • Kwoty ograniczenia zaliczania do KUP wydatków z tytułu leasingu - uzasadnienie stosowania
 • Kwota 150 tys zł jako max wartość zaliczania w KUP
 • Zasady wyliczania 150 tys zł. - czy z podatkiem VAT nie odliczanym czy bez;
 • Umowy leasingu zawierane w 2018 r. a ograniczenie KUP od 2019 r.
 • Najem samochodu - długoterminowy lub “zwykły” samochodu osobowego i innego a ograniczenia kosztów
 • Przepisy przejściowe

Amortyzacja i ubezpieczenie samochodu osobowego

 • Ograniczenie KUP w 2018 r.
 • Podniesienie limitu KUP od 2019 r. do 150 tys zł
 • Zasady stosowania nowych uregulowań
 • Przepisy przejściowe - rozliczanie samochodów amortyzowanych już w 2018 r. - co w 2019 r.

Ograniczenie KUP w sytuacji samochodów osobowych, od których odliczane jest 50% podatku VAT:

 • Brak prawa do zaliczania w KUP 50% podatku VAT, który jest nie odliczany;
 • Ograniczenie w KUP kwot netto z faktur - wysokość ograniczenia 50% czy 75 % zaliczania w KUP;
 • Wydatki, do których zastosowanie ma ograniczenie KUP, w tym myjnia, paliwo, przeglądy samochodu, naprawa itp.
 • Przykłady stosowania ograniczenia.

Likwidacja ewidencji przebiegu pojazdu

 • Zmiany zasad rozliczania samochodów prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych
 • Brak ewidencji przebiegu pojazdu - czy na pewno?
 • Zasady rozliczania KUP od samochodów prywatnych w celach służbowych;
 • Limit zaliczania w KUP takich wydatków - 25% w KUP czy więcej?

EWIDENCJA PRZEBIEGU POJAZDU - problemy praktyczne w 2018 r.

 • Właściwie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdów warunkiem możliwości dokonania skutecznego odliczenia VAT
 • Co kontroluje i co może kontrolować urząd skarbowy - orzecznictwo sądowe, w sprawach związanych z zawyżaniem kosztów uzyskania przychodu
 • Dwie grupy samochodów służbowych - wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej oraz wykorzystywane w celach mieszanych, tj. zarówno związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, jak i prywatnych
 • Samochód służbowy w celach prywatnych: nieodpłatne świadczenie pracownika - kiedy i w jakiej wysokości?
 • DODATKOWA EWIDENCJA przebiegu pojazdu jako nowy obowiązek;
 • Elektroniczna ewidencja przebiegu pojazdów - 50%/100%

ODLICZENIA PODATKU VAT od samochodów firmowych:

 • pojęcie samochodu w przepisach podatkowych: samochód osobowy; samochód ciężarowy; inny pojazd samochodowy; tzw. samochód z kratką czyli samochód o ładowności powyżej 500 kg
 • VAT 50%, i 100% - zasady
 • PROJEKT ZMIAN: brak możliwości zaliczania do KUP 50% nieodliczonego podatku VAT

SAMOCHÓD A PRACOWNIK - rozliczenia w 2018 r. - najnowsze wyroki:

 • Zryczałtowany dochód: 400,00 zł. lub 250,00 zł.;
 • Kwota dochodu za udostępnienie samochodu czy też za paliwo? - najnowszy wyrok NSA z lipca 2018 r.
 • Podatek a ZUS;
 • Zasady naliczania ryczałtu
 • Faktura na pracownika jako alternatywna forma rozliczeń;
 • wydatki na samochód w części przeznaczonego na cele prywatne - rozliczenie

ROZWIĄZANIA podatkowe dotyczące rozliczania samochodów służbowych

A. Wynajem samochodów pracownikom do przejazdów prywatnych

 • Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne firmy
 • Niezbędne inwestycje systemowe (system GPS z możliwością weryfikacji rodzaju jazdy - tryb prywatny tryb służbowy)
 • Dostosowanie przepisów wewnętrznych (polityka samochodowa firmy)
 • Konieczność kwalifikacji wykorzystania samochodu służbowego jako użytkowanego wyłącznie do celów związanych z prowadzoną przez naszą firmę działalnością gospodarczą
 • Koszty wynajmu samochodów - metody ustalanie wysokości stawek dla pracowników
 • Zagadnienia problemowe: kwestia świadomości pracowników na temat konsekwencji niestosowania się do przyjętych procedur dot. użytkowania aut; zawodność czynnika ludzkiego; GPS we “wrażliwych” branżach

B. Wynajem z rzeczywistym obciążeniem pracownika kosztami

 • Wartość obecnego benefitu pracownika (niepieniężnego świadczenia za użytkowanie firmowego auta w celach prywatnych) a rzeczywiste koszty wynajmu
 • Obciążenie pracownika kontra oszczędności firmy

C. Przejazdy “dom-biuro-dom” jako przejazdy służbowe?

 • Jak zakwalifikować przejazdy “dom-biuro-dom” jako użytkowanie auta firmowego w celach służbowych?
 • Parking przydomowy a parking firmowy - bezpieczne przechowanie nocą i w dni wolne od pracy
 • Czy pracownicy mogą płacić firmie za wynajem samochodów kwoty zbliżone do dotychczas potrącanego im z wynagrodzenia podatku i składki ZUS naliczanych od benefitu (świadczenia niepieniężnego)

D. Kara finansowa za niezgodne z prawem odliczenia VAT od samochodów a odpowiedzialność pracownika

 • Czy pracownik, który swoim postępowaniem wykracza poza reguły ustalone procedurą użytkowania samochodu służbowego, może być obciążony ewentualną karą nałożoną na firmę przez urząd skarbowy?
 • Czy przepisy wewnętrzne w firmie mogą skutecznie przenieść odpowiedzialność w zakresie kar za samochodowy VAT na pracownika - wina umyślna (i dochodzenie wobec pracownika pokrycia pełnej kary nałożonej na firmę) czy nieumyślna (3 -krotność wynagrodzenia)?

Dyskusja z uczestnikami


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pierwszych 10 osób

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pozostałych osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?