Podatki

Faktura VAT 2018

7 czerwca 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
425 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Pojęcie faktury

 • definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
 • faktura handlowa a faktura VAT
 • czytelność, integralność oraz autentyczność pochodzenia faktury - zagadnienia związane z archiwizacją faktur

Omówienie podstawowych zasad fakturowania

 • Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)
 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Zasady numeracji faktur
 • Sposób identyfikowania towarów i usług na fakturach
 • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
 • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT - różnice w konsekwencjach)
 • Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
 • Zasady wystawiania faktur zaliczkowych (czy zawsze muszę wystawić fakturę zaliczkową?)
 • Zasady rozliczania duplikatów faktur
 • Faktury w formie papierowej oraz elektronicznej w świetle najnowszego orzecznictwa, możliwość wprowadzenia “mieszanego” systemu wystawiania i przechowywania faktur
 • Metoda podzielonej płatności a faktura VAT

Korygowanie faktur

 • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
 • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) - na co zwrócić szczególną uwagę
 • Warunki ujęcia faktury korygującej, pomimo braku potwierdzenia odbioru - praktyczne przykłady
 • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT/CIT po stronie wystawcy i nabywcy - aktualne orzecznictwo i interpretacje
 • Anulowanie faktury

Refakturowanie

 • Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT - cechy charakterystyczne
 • Kiedy refaktura, a kiedy nota? - odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
 • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT
 • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?) - wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
 • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego oraz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu

 • Termin odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury oraz ujęcia kosztu uzyskania przychodu
 • Znaczenie faktury dla odliczenia VAT przy WNT, imporcie usług, odwrotnym obciążeniu w obrocie krajowym
 • Pomyłki i błędy w treści faktury a prawo do odliczenia
 • Faktury puste - definicja, ryzyko
 • Faktury wystawione przez podmioty wyłudzające podatek a prawo do odliczenia - jak bronić się przed zakwestionowaniem prawa do odliczenia?
 • Nowe przepisy od 2018 roku a prawo do odliczenia VAT i zaliczenia wydatków do KUP - jak weryfikować kontrahentów w oparciu o nowe narzędzia udostępnione przez aparat skarbowy?
 • Skrupulatne dokumentowanie usług niematerialnych jako element konieczny dla realizacji prawa do odliczenia oraz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu (usługi reklamowe, marketing, promocja, usługi zarządzania, doradcze itp.)
 • Rozliczenie faktur przedstawionych przez pracowników dla udokumentowania wydatków poniesionych w trakcie wyjazdów służbowych

Odpowiedzialność karnoskarbowa za nieprawidłowe wystawienie faktury lub posługiwanie się fakturą wystawioną nieprawidłowo

 • Opóźnione wystawienie faktury
 • Faktura wadliwie wystawiona
 • Faktura pusta - jaką fakturę organy skarbowe mogą uznać za pustą?
 • Należyta staranność a prawo do odliczenia VAT z faktury - jakie warunki należy spełnić, aby udowodnić, że zachowałem należytą staranność przy weryfikacji kontrahenta i prawa do odliczenia VAT z faktury przez niego wystawionej (na podstawie zaleceń Ministerstwa Rozwoju i Finansów)
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

425 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Faktura VAT 2018

7 czerwca 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Pojęcie faktury

 • definicja pojęć ,,faktura" i ,,faktura elektroniczna"
 • faktura handlowa a faktura VAT
 • czytelność, integralność oraz autentyczność pochodzenia faktury - zagadnienia związane z archiwizacją faktur

Omówienie podstawowych zasad fakturowania

 • Rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, nota korygująca, duplikaty faktur)
 • Elementy obowiązkowe na fakturze oraz elementy dodatkowe
 • Zasady numeracji faktur
 • Sposób identyfikowania towarów i usług na fakturach
 • Data wystawienia i data sprzedaży na fakturze a obowiązek podatkowy w VAT i CIT (z uwzględnieniem zasad dostawy określonych dla transakcji, np. Incoterms)
 • Faktura wystawiona przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi a obowiązek podatkowy (wystawienie faktury w VAT i CIT - różnice w konsekwencjach)
 • Termin wystawienia faktury - przykłady praktyczne
 • Zasady wystawiania faktur zaliczkowych (czy zawsze muszę wystawić fakturę zaliczkową?)
 • Zasady rozliczania duplikatów faktur
 • Faktury w formie papierowej oraz elektronicznej w świetle najnowszego orzecznictwa, możliwość wprowadzenia “mieszanego” systemu wystawiania i przechowywania faktur
 • Metoda podzielonej płatności a faktura VAT

Korygowanie faktur

 • Kiedy wystawiamy faktury korygujące, a kiedy noty korygujące, jakie pozycje można skorygować notą?
 • Zbiorcze faktury korygujące (uproszczone i nieuproszczone) - na co zwrócić szczególną uwagę
 • Warunki ujęcia faktury korygującej, pomimo braku potwierdzenia odbioru - praktyczne przykłady
 • Moment ujęcia korekty w rozliczeniu VAT/CIT po stronie wystawcy i nabywcy - aktualne orzecznictwo i interpretacje
 • Anulowanie faktury

Refakturowanie

 • Definicja refakturowania w ustawie o VAT i Dyrektywie VAT - cechy charakterystyczne
 • Kiedy refaktura, a kiedy nota? - odsprzedaż usługi a zwrot wydatków
 • Refaktura a moment powstania obowiązku podatkowego VAT oraz moment powstania przychodu w CIT
 • Stosowanie stawek VAT właściwych dla danej czynności na refakturze (co z czynnościami kompleksowymi?) - wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ubezpieczeń i leasingu, a także w sprawie najmu i obciążenia kosztami mediów
 • Refaktury w interpretacjach podatkowych, orzecznictwie sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE

Faktura jako dokument stanowiący podstawę do odliczenia podatku naliczonego oraz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu

 • Termin odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktury oraz ujęcia kosztu uzyskania przychodu
 • Znaczenie faktury dla odliczenia VAT przy WNT, imporcie usług, odwrotnym obciążeniu w obrocie krajowym
 • Pomyłki i błędy w treści faktury a prawo do odliczenia
 • Faktury puste - definicja, ryzyko
 • Faktury wystawione przez podmioty wyłudzające podatek a prawo do odliczenia - jak bronić się przed zakwestionowaniem prawa do odliczenia?
 • Nowe przepisy od 2018 roku a prawo do odliczenia VAT i zaliczenia wydatków do KUP - jak weryfikować kontrahentów w oparciu o nowe narzędzia udostępnione przez aparat skarbowy?
 • Skrupulatne dokumentowanie usług niematerialnych jako element konieczny dla realizacji prawa do odliczenia oraz rozpoznania kosztu uzyskania przychodu (usługi reklamowe, marketing, promocja, usługi zarządzania, doradcze itp.)
 • Rozliczenie faktur przedstawionych przez pracowników dla udokumentowania wydatków poniesionych w trakcie wyjazdów służbowych

Odpowiedzialność karnoskarbowa za nieprawidłowe wystawienie faktury lub posługiwanie się fakturą wystawioną nieprawidłowo

 • Opóźnione wystawienie faktury
 • Faktura wadliwie wystawiona
 • Faktura pusta - jaką fakturę organy skarbowe mogą uznać za pustą?
 • Należyta staranność a prawo do odliczenia VAT z faktury - jakie warunki należy spełnić, aby udowodnić, że zachowałem należytą staranność przy weryfikacji kontrahenta i prawa do odliczenia VAT z faktury przez niego wystawionej (na podstawie zaleceń Ministerstwa Rozwoju i Finansów)

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

425 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?