Podatki

Podróże służbowe 2018. Najnowsze zmiany i orzecznictwo.

28 maja 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
550 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych,
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza jego granicami
 • Na szkoleniu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe wydane w 2015 r. w związku z podróżami służbowymi i rozliczaniem delegacji, w tym w odniesieniu do opłat autostradowych i parkingowych oraz podróży służbowych kierowców
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian w zakresie rozliczania podróży służbowych i samochodu
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych związanych z podróżami służbowymi i ich skutków dla podatników
 • Uczestnicy szkolenia poznają zmienione uregulowania i problemy podatkowe występujące w związku z podróżami służbowymi i samochodami;
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych
ADRESACI SZKOLENIA
 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników i innych osób na terenie kraju i poza jego granicami;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.


Oddelegowanie pracowników po zmianach od 18 czerwca 2016 r.:

 • Pojęcie oddelegowania na gruncie prawa podatkowego oraz zmienionych przepisów;
 • Obowiązki informacyjne w przypadku oddelegowania pracowników na teren kraju
  • oddelegowanie a podróż służbowa;
  • czas trwania delegowania a zmiana umowy o pracę;
  • zasady opodatkowania osób oddelegowanych;
  • składki ZUS a oddelegowanie;
  • dokumenty związane z przyjazdem pracownika do danego państwa oraz cudzoziemca do Polski - zasady wypełniania druków ORD - W;
 • Nowe uprawnienia dla PIP związane z kontrolą oddelegowania pracowników na teren kraju;
 • Uregulowania unijne i obowiązki formalne związane z wysyłaniem naszych pracowników za granicę w podróż służbową oraz oddelegowanie

Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania:

 • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
 • dieta zagraniczna - kiedy i czy zawsze?
 • Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom;
 • limity ryczałtów za noclegi zagraniczne;
 • limit za noclegi krajowe - zasady stosowania
 • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM- problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
 • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.

Rozliczanie podróży służbowej:

 • Nowy druk delegacji
 • Podróż zagraniczna do kilku państw;
 • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej - problemy praktyczne;
 • wyjazd do kilku państw - dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
 • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie;

Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:

 • polecenie wyjazdu służbowego - obowiązki formalne dokumentu - kto i kiedy podpisuje;
 • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
 • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
 • rozliczenie wyjazdu - wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
 • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji - problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
 • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
 • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania

Rozliczanie samochodu w przepisach podatkowych w 2017 r. i 2018 r.:

 • jazdy lokalne;
 • jazdy zamiejscowe;
 • kilometrówka;
 • wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych a zwrot opłat ponoszonych z podróżą służbową, w tym koszty parkingu.

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:

 • rozliczanie kosztów leczenia za granicą - NOWE OGRANICZENIA i ich znaczenie praktyczne;
 • opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?;
 • rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki;
 • ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej;
 • nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie;
 • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP;
 • Obowiązek posiadania badań lekarskich przez “osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” - kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku.

Dyskusja z uczestnikami.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

425 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Podróże służbowe 2018. Najnowsze zmiany i orzecznictwo.

28 maja 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych,
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy związane z rozliczaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju i poza jego granicami
 • Na szkoleniu zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo i interpretacje podatkowe wydane w 2015 r. w związku z podróżami służbowymi i rozliczaniem delegacji, w tym w odniesieniu do opłat autostradowych i parkingowych oraz podróży służbowych kierowców
 • Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o dotychczasowy stan prawny z zaznaczeniem projektowanych zmian w zakresie rozliczania podróży służbowych i samochodu
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie uregulowań prawnych związanych z podróżami służbowymi i ich skutków dla podatników
 • Uczestnicy szkolenia poznają zmienione uregulowania i problemy podatkowe występujące w związku z podróżami służbowymi i samochodami;
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu
 • Uczestnicy szkolenia nabywają także praktyczną wiedzę umożliwiającą samodzielne dokonywanie rozliczeń podatkowych podatnika i pracowników w zakresie podróży służbowych
ADRESACI SZKOLENIA
 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości dokonujący rozliczeń wyjazdów służbowych pracowników i innych osób na terenie kraju i poza jego granicami;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za rozliczenia pracowników;
 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie i podatkowe rozliczanie;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą i odbywające liczne wyjazdy służbowe na terenie kraju i poza jego granicami.PROGRAM

Oddelegowanie pracowników po zmianach od 18 czerwca 2016 r.:

 • Pojęcie oddelegowania na gruncie prawa podatkowego oraz zmienionych przepisów;
 • Obowiązki informacyjne w przypadku oddelegowania pracowników na teren kraju
  • oddelegowanie a podróż służbowa;
  • czas trwania delegowania a zmiana umowy o pracę;
  • zasady opodatkowania osób oddelegowanych;
  • składki ZUS a oddelegowanie;
  • dokumenty związane z przyjazdem pracownika do danego państwa oraz cudzoziemca do Polski - zasady wypełniania druków ORD - W;
 • Nowe uprawnienia dla PIP związane z kontrolą oddelegowania pracowników na teren kraju;
 • Uregulowania unijne i obowiązki formalne związane z wysyłaniem naszych pracowników za granicę w podróż służbową oraz oddelegowanie

Zasady wypłaty diety i ryczałtów przed i po zmianach oraz nowe zasady ich wyliczania:

 • dieta krajowa uzależniona od ilości posiłków zapewnionych pracownikom;
 • dieta zagraniczna - kiedy i czy zawsze?
 • Zasady wypłacania i zmiany ryczałtów wypłacanych pracownikom;
 • limity ryczałtów za noclegi zagraniczne;
 • limit za noclegi krajowe - zasady stosowania
 • NOCLEG ZE ŚNIADANIEM- problemy praktyczne i możliwe rozwiązania faktyczne;
 • problemy praktyczne związane z wypłacaniem diet, w tym posiłek z kontrahentem, obiad na szkoleniu itp.

Rozliczanie podróży służbowej:

 • Nowy druk delegacji
 • Podróż zagraniczna do kilku państw;
 • moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej - problemy praktyczne;
 • wyjazd do kilku państw - dotychczasowe uregulowania a nowe zasady;
 • praktyczne problemy związane z wyjazdami zagranicznymi po zmianach, np. moment przekraczania granic, zasady ustalania diet za pobyt w danym państwie;

Dokumenty związane z rozliczaniem podróży służbowych i oddelegowania:

 • polecenie wyjazdu służbowego - obowiązki formalne dokumentu - kto i kiedy podpisuje;
 • skutki prawne wyjazdu bez polecenia pracodawcy;
 • potwierdzenie pobytu pracownika w danym miejscu jako dodatkowy obowiązek nie wynikający z przepisów prawa pracy;
 • rozliczenie wyjazdu - wymagania formalne, w tym zatwierdzenia formalne, merytoryczne i do wypłaty;
 • dokumenty podpinane pod rozliczenie delegacji - problemy praktyczne rozliczania faktur zagranicznych, paragonów, rachunków na osobę fizyczną (pracownika);
 • data rozliczenia delegacji a moment poniesienia kosztu uzyskania przychodów pracodawcy;
 • oświadczenia i zgłoszenia składane do właściwych organów zagranicznych i w Polsce w przypadku oddelegowania

Rozliczanie samochodu w przepisach podatkowych w 2017 r. i 2018 r.:

 • jazdy lokalne;
 • jazdy zamiejscowe;
 • kilometrówka;
 • wykorzystywanie samochodu prywatnego do celów służbowych a zwrot opłat ponoszonych z podróżą służbową, w tym koszty parkingu.

Najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe:

 • rozliczanie kosztów leczenia za granicą - NOWE OGRANICZENIA i ich znaczenie praktyczne;
 • opłaty za autostradę i parking jako wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów - czy najnowsze interpretacje podatkowe mają uzasadnienie prawne?;
 • rozliczanie podróży służbowych w razie braku zaliczki;
 • ZALICZKA A ROZLICZENIE DELEGACJI w walucie obcej;
 • nowe uregulowania związane z przeliczaniem waluty obcej na złote polskie;
 • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych a możliwość zaliczenia w KUP;
 • Obowiązek posiadania badań lekarskich przez “osoby korzystające z samochodu w celach służbowych” - kto i kiedy powinien posiadać badania, podmioty sprawdzające wykonania obowiązku.

Dyskusja z uczestnikami.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

425 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?