Podatki

Środki trwałe i amortyzacja 2018

27 kwietnia 2018 r.

Centrum Konferencyjne OPAL, ul. Opolska 22, Katowice

Cena szkolenia:
350 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA
 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie ewidencji ŚT i WNiP oraz amortyzacji obowiązujących w 2018 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami
ADRESACI SZKOLENIA
 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych.
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie ŚT i WNIP.
 • Pracownicy spółek handlowych i jednostek samorządowych.
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT oraz KŚT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.


Zmiany w 2017 r. dotyczące KŚT:

 • Zmiany w grupie gruntów - nowe rodzaje, w tym dotyczące dróg, gruntów pod stawami;
 • Zmiany w zakresie urządzeń i maszyn - połączenie rodzajów;
 • Nowy rodzaj KŚT dla zespołów komputerowych i systemów alarmowych;
 • Skutki praktyczne zmian;
 • Przepisy przejściowe.

Zmiany w lipcu 2017 r. dotyczące szybszej amortyzacji i zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz projekt zmian od 2018 r.:

 • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych o wartości ponad 10.000,00 zł. należących do grup 3-6 i 8;
 • Zasady stosowania preferencyjnego odpisu, w tym konieczność zapłaty za faktury;
 • Kilka środków trwałych o wartości ponad 3.500,00 zł. a szybsza amortyzacja;
 • Limit wydatków rozliczonych w ramach jednorazowej amortyzacji;
 • Moment, w którym następuje jednorazowy odpis amortyzacyjny;
 • Przepisy przejściowe - obowiązujące wstecz od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany w 2017 r. w rozliczeniach podatkowych amortyzacji i aktualne problemy:

 • Forma zapłaty a koszt podatkowy;
 • Konieczność zmniejszania wartości odpisów amortyzacyjnych w zależności od formy zapłaty;
 • Przykłady rozliczeń podatkowych po zmianach przepisów.

Zmiany od 2018 r. dotyczące wartości ŚT i WNiP

 • Pojęcie ŚT a limit odpisu jednorazowego
 • Podniesienie kwoty z 3.500,00 zł. do 10.000,00 zł. - skutki praktyczne;
 • Pojęcie ŚT podatkowe i bilansowe;
 • Czy konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji i amortyzacji ŚT bilansowo i podatkowo?
 • Zmiany Polityki rachunkowości od 2018 r. - czy konieczne?
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczeń ŚT i WNiP

Pojęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich ewidencja:

 • definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
 • samochody - jako specyficzne środki trwałe,
 • likwidacja środków trwałych,
 • sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych,
 • niskocenne składniki majątku trwałego,
 • ewidencja środków trwałych - przykłady prawidłowego sporządzania,
 • wartości niematerialne i prawne.

Ustalanie wartości początkowej ŚT i WNIP:

 • ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania,
 • ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.),
 • środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę - składniki majątku i koszty ich eksploatacji,
 • remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne - jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.

Zasady amortyzacji ŚT i WNIP

 • pojęcie amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych,
 • metoda liniowa (przykłady),
 • metoda degresywna (przykłady),
 • metoda jednorazowa (przykłady),
 • amortyzacja indywidualna (przykłady)
 • nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

Problemy związane z amortyzacją ŚT i WNIP:

 • ulepszenie a remont;
 • likwidacja ŚT;
 • utrata ŚT i inne nieprzewidziane zdarzenia faktyczne;
 • amortyzacja budynków - zasady;
 • ograniczenie zaliczania do KUP amortyzacji samochodów osobowych;
 • pomoc de minimis w przypadku amortyzacji.

Dyskusja z uczestnikami.

08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

350 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Środki trwałe i amortyzacja 2018

27 kwietnia 2018 r.

Centrum Konferencyjne OPAL, ul. Opolska 22, Katowice

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA
 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie ewidencji ŚT i WNiP oraz amortyzacji obowiązujących w 2018 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami
ADRESACI SZKOLENIA
 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych.
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie ŚT i WNIP.
 • Pracownicy spółek handlowych i jednostek samorządowych.
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT oraz KŚT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.PROGRAM

Zmiany w 2017 r. dotyczące KŚT:

 • Zmiany w grupie gruntów - nowe rodzaje, w tym dotyczące dróg, gruntów pod stawami;
 • Zmiany w zakresie urządzeń i maszyn - połączenie rodzajów;
 • Nowy rodzaj KŚT dla zespołów komputerowych i systemów alarmowych;
 • Skutki praktyczne zmian;
 • Przepisy przejściowe.

Zmiany w lipcu 2017 r. dotyczące szybszej amortyzacji i zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz projekt zmian od 2018 r.:

 • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych o wartości ponad 10.000,00 zł. należących do grup 3-6 i 8;
 • Zasady stosowania preferencyjnego odpisu, w tym konieczność zapłaty za faktury;
 • Kilka środków trwałych o wartości ponad 3.500,00 zł. a szybsza amortyzacja;
 • Limit wydatków rozliczonych w ramach jednorazowej amortyzacji;
 • Moment, w którym następuje jednorazowy odpis amortyzacyjny;
 • Przepisy przejściowe - obowiązujące wstecz od 1 stycznia 2017 r.

Zmiany w 2017 r. w rozliczeniach podatkowych amortyzacji i aktualne problemy:

 • Forma zapłaty a koszt podatkowy;
 • Konieczność zmniejszania wartości odpisów amortyzacyjnych w zależności od formy zapłaty;
 • Przykłady rozliczeń podatkowych po zmianach przepisów.

Zmiany od 2018 r. dotyczące wartości ŚT i WNiP

 • Pojęcie ŚT a limit odpisu jednorazowego
 • Podniesienie kwoty z 3.500,00 zł. do 10.000,00 zł. - skutki praktyczne;
 • Pojęcie ŚT podatkowe i bilansowe;
 • Czy konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji i amortyzacji ŚT bilansowo i podatkowo?
 • Zmiany Polityki rachunkowości od 2018 r. - czy konieczne?
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczeń ŚT i WNiP

Pojęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich ewidencja:

 • definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
 • samochody - jako specyficzne środki trwałe,
 • likwidacja środków trwałych,
 • sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych,
 • niskocenne składniki majątku trwałego,
 • ewidencja środków trwałych - przykłady prawidłowego sporządzania,
 • wartości niematerialne i prawne.

Ustalanie wartości początkowej ŚT i WNIP:

 • ustalanie wartości początkowej środków trwałych - zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania,
 • ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.),
 • środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę - składniki majątku i koszty ich eksploatacji,
 • remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne - jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.

Zasady amortyzacji ŚT i WNIP

 • pojęcie amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych,
 • metoda liniowa (przykłady),
 • metoda degresywna (przykłady),
 • metoda jednorazowa (przykłady),
 • amortyzacja indywidualna (przykłady)
 • nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

Problemy związane z amortyzacją ŚT i WNIP:

 • ulepszenie a remont;
 • likwidacja ŚT;
 • utrata ŚT i inne nieprzewidziane zdarzenia faktyczne;
 • amortyzacja budynków - zasady;
 • ograniczenie zaliczania do KUP amortyzacji samochodów osobowych;
 • pomoc de minimis w przypadku amortyzacji.

Dyskusja z uczestnikami.


HARMONOGRAM

08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

350 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

450 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?