Pomoc publiczna

Program szkolenia z zakresu pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 (POIiŚ 2014-2020)

12 czerwca 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • Kryteria MŚP
 • przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
 • definicje związane z pomocą publiczną
 • Postępowanie notyfikacyjne przed KE
 • Pomoc publiczna w poszczególnych działaniach POIŚ

Stosowania przepisów o pomocy publicznej w przypadku finansowania infrastruktury

 • Pomoc na rzecz wykonawcy/właściciela
 • Pomoc na rzecz operatorów
 • Pomoc na rzecz użytkowników końcowych
 • Występowanie pomocy publicznej w poszczególnych sektorach (np. Infrastruktura energetyczna, Infrastruktura portów lotniczych, infrastruktura portów morskich, infrastruktur badawcza, infrastruktura kolejowa i drogowa, infrastruktura sieci wodociągowych i kanalizacyjnych).

Pomoc de minimis w POIŚ

 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • pomoc de minimis w POIŚ
 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • limit pomocy de minimis na tzw. jedno przedsiębiorstwo
 • kumulacja pomocy de minimis
 • pomoc de minimis w rolnictwie
 • pomoc de minismis w rybołóstwie
 • pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

Pomoc horyzontalna w POIŚ

 • Zakres sektorowy;
 • Inne wyłączenia;
 • Pomoc na ochronę środowiska i energetykę
 • Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • Obowiązki notyfikacyjne;

Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (UOIG) w POIŚ

 • Definicja UOIG
 • Orzeczenie ws. Altmark Trans
 • UOIG a dofinansowanie z POIŚ
 • Warunki dopuszczalności pomocy w formie rekompensaty (decyzja KE, Wytyczne KE, rozporządzenie 1370, rozporządzenie 360)
 • Obowiązki notyfikacyjne

Procedura udzielania i monitorowania udzielonej pomocy w POIŚ

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (warsztaty)
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach (warsztaty)
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis (warsztaty)
 • zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby
Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Pomoc publiczna

Program szkolenia z zakresu pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 (POIiŚ 2014-2020)

12 czerwca 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • pojęcie pomocy publicznej w prawie unijnym (art. 107 ust. 1 TFUE)
 • Kryteria MŚP
 • przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa i praktyki decyzyjnej KE.
 • definicje związane z pomocą publiczną
 • Postępowanie notyfikacyjne przed KE
 • Pomoc publiczna w poszczególnych działaniach POIŚ

Stosowania przepisów o pomocy publicznej w przypadku finansowania infrastruktury

 • Pomoc na rzecz wykonawcy/właściciela
 • Pomoc na rzecz operatorów
 • Pomoc na rzecz użytkowników końcowych
 • Występowanie pomocy publicznej w poszczególnych sektorach (np. Infrastruktura energetyczna, Infrastruktura portów lotniczych, infrastruktura portów morskich, infrastruktur badawcza, infrastruktura kolejowa i drogowa, infrastruktura sieci wodociągowych i kanalizacyjnych).

Pomoc de minimis w POIŚ

 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • pomoc de minimis w POIŚ
 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • limit pomocy de minimis na tzw. jedno przedsiębiorstwo
 • kumulacja pomocy de minimis
 • pomoc de minimis w rolnictwie
 • pomoc de minismis w rybołóstwie
 • pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych

Pomoc horyzontalna w POIŚ

 • Zakres sektorowy;
 • Inne wyłączenia;
 • Pomoc na ochronę środowiska i energetykę
 • Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • Obowiązki notyfikacyjne;

Pomoc publiczna w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (UOIG) w POIŚ

 • Definicja UOIG
 • Orzeczenie ws. Altmark Trans
 • UOIG a dofinansowanie z POIŚ
 • Warunki dopuszczalności pomocy w formie rekompensaty (decyzja KE, Wytyczne KE, rozporządzenie 1370, rozporządzenie 360)
 • Obowiązki notyfikacyjne

Procedura udzielania i monitorowania udzielonej pomocy w POIŚ

 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (warsztaty)
 • omówienie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach (warsztaty)
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis (warsztaty)
 • zasady dotyczące sprawozdawczości - terminy przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP, APLIKACJA

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?