Podatki

Oddelegowanie pracownika w kraju i za granicą, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, pracownicy zagraniczni w Polsce - aspekty podatkowe.

16 kwietnia 2018 r.

Centrum Konferencyjne Adams, ul. Jana Matejki 62, 60-771 Poznań

Cena szkolenia:
425 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

  Podróż służbowa

Podróż służbowa - definicja

 • definicja podróży służbowej,
 • miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa,
 • różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem,
 • polecenie wyjazdu służbowego - konieczność sporządzenia, forma papierowa vs. elektroniczna, co powinno zawierać?
 • podróże służbowe osób niebędących pracownikami - specyfika podatkowa.

Diety w podróży służbowej

 • wysokość diet w podróżach służbowych krajowych a zagranicznych,
 • jak obliczać diety?
 • zasady dokonywania odliczeń od diety przy częściowym wyżywieniu - podróż krajowa i zagraniczna,
 • posiłki hotelowe i z kontrahentami a wysokość diety,
 • konsekwencje podatkowe wypłaty diety,
 • zapewnienie wyżywienia oraz zwrot kosztów wyżywienia - skutki podatkowe.

Koszty przejazdu

 • wybór środka transportu,
 • podróż samochodem służbowym,
 • podróż służbowa a prywatny samochód pracownika
 • samochody zastępcze oraz wynajęte w podróżach służbowych - możliwość rozliczenia w kosztach, podatek u źródła,
 • ewidencja przebiegu pojazdu - niezbędne elementy oraz zasady praktycznego rozliczania,
 • bilety lotnicze - dokumentowanie, obowiązek poboru podatku u źródła, koszt pracodawcy i przychód pracownika w przypadku pozostania za granicą na weekend.

Koszty noclegu

 • zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej krajowej,
 • limity hotelowe w podróży służbowej krajowej oraz zagranicznej,
 • ryczałt za nocleg w podróży służbowej krajowej oraz zagranicznej,

Inne udokumentowane wydatki

 • rozliczanie opłat za parkingi i przejazd autostradami,
 • ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej - ubezpieczenie medyczne, bagażu, NNW,
 • inne udokumentowane wydatki.

Dokumentowanie poniesionych przez pracownika wydatków

 • rozliczenie ryczałtem a zwrot wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez pracownika,
 • paragon a udokumentowanie poniesionego wydatku,
 • oświadczenie pracownika o poniesionym wydatku.

Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

Należności z tytułu podróży służbowych a przychód pracownika. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

  Oddelegowanie

Oddelegowanie pracownika w kraju oraz za granicę

 • różnica między oddelegowaniem a podróżą służbową,
 • skutki podatkowe zapewnienia pracownikowi zakwaterowania przy oddelegowaniu - wspólne mieszkania pracownicze, mieszkania/apartamenty przysługujące indywidualnie pracownikowi, noclegi w hotelach, pensjonatach, pokojach pracowniczych,
 • finansowanie dojazdów do miejsca wykonywania pracy - skutki podatkowe,
 • zapewnienie cyklicznych przejazdów z/do Polski w trakcie oddelegowania (np. w okresie świąt oraz urlopu) - skutki podatkowe,
 • podwyższone wynagrodzenie z tytułu oddelegowania - skutki podatkowe,
 • finansowanie kosztów przeprowadzki - skutki podatkowe dla pracodawcy i pracownika, podatek u źródła,
 • rezydencja podatkowa pracownika - jak ustalać, kiedy może dojść do jej zmiany?

Oddelegowanie pracowników za granicę a powstanie zagranicznego zakładu przedsiębiorcy w innym kraju

Wynagrodzenia dyrektorów oraz innych osób zarządzających spółkami zagranicznymi - jak opodatkować?

Zatrudnienie pracowników w branży transportu, spedycji, logistyki, branży lotniczej i marine - specyfika, zasady opodatkowania

Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

Należności z tytułu podróży służbowych a przychód pracownika. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

  Pracownicy zagraniczni oddelegowani do Polski

1. Zasady ustalania rezydencji podatkowej osób fizycznych

Dochody z pracy najemnej

 • zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania a wynagrodzenie z umowy o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • kiedy wynagrodzenie nierezydenta pozostanie opodatkowane poza granicami Polski?
 • wynagrodzenia wypłacane bezpośrednio przez polskiego pracodawcę - zasady opodatkowania.

Wynagrodzenia dyrektorów oraz osób zarządzających - zasady opodatkowania

Finansowanie kosztów przeprowadzki, podróży, zakwaterowania, lekcji języka polskiego itp. - skutki podatkowe

Obciążenie polskiego przedsiębiorcy kosztami oddelegowania zagranicznego pracownika

 • podatek u źródła,
 • rozliczenie VAT,
 • rozliczenie na gruncie podatku dochodowego z uwzględnieniem zwrotu kosztów podróży itp.
 • obowiązki sprawozdawcze.
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

425 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Oddelegowanie pracownika w kraju i za granicą, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, pracownicy zagraniczni w Polsce - aspekty podatkowe.

16 kwietnia 2018 r.

Centrum Konferencyjne Adams, ul. Jana Matejki 62, 60-771 Poznań

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

  Podróż służbowa

Podróż służbowa - definicja

 • definicja podróży służbowej,
 • miejsce wykonywania pracy a podróż służbowa,
 • różnice pomiędzy podróżą służbową a oddelegowaniem,
 • polecenie wyjazdu służbowego - konieczność sporządzenia, forma papierowa vs. elektroniczna, co powinno zawierać?
 • podróże służbowe osób niebędących pracownikami - specyfika podatkowa.

Diety w podróży służbowej

 • wysokość diet w podróżach służbowych krajowych a zagranicznych,
 • jak obliczać diety?
 • zasady dokonywania odliczeń od diety przy częściowym wyżywieniu - podróż krajowa i zagraniczna,
 • posiłki hotelowe i z kontrahentami a wysokość diety,
 • konsekwencje podatkowe wypłaty diety,
 • zapewnienie wyżywienia oraz zwrot kosztów wyżywienia - skutki podatkowe.

Koszty przejazdu

 • wybór środka transportu,
 • podróż samochodem służbowym,
 • podróż służbowa a prywatny samochód pracownika
 • samochody zastępcze oraz wynajęte w podróżach służbowych - możliwość rozliczenia w kosztach, podatek u źródła,
 • ewidencja przebiegu pojazdu - niezbędne elementy oraz zasady praktycznego rozliczania,
 • bilety lotnicze - dokumentowanie, obowiązek poboru podatku u źródła, koszt pracodawcy i przychód pracownika w przypadku pozostania za granicą na weekend.

Koszty noclegu

 • zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej krajowej,
 • limity hotelowe w podróży służbowej krajowej oraz zagranicznej,
 • ryczałt za nocleg w podróży służbowej krajowej oraz zagranicznej,

Inne udokumentowane wydatki

 • rozliczanie opłat za parkingi i przejazd autostradami,
 • ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej - ubezpieczenie medyczne, bagażu, NNW,
 • inne udokumentowane wydatki.

Dokumentowanie poniesionych przez pracownika wydatków

 • rozliczenie ryczałtem a zwrot wydatków faktycznie poniesionych i udokumentowanych przez pracownika,
 • paragon a udokumentowanie poniesionego wydatku,
 • oświadczenie pracownika o poniesionym wydatku.

Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

Należności z tytułu podróży służbowych a przychód pracownika. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

  Oddelegowanie

Oddelegowanie pracownika w kraju oraz za granicę

 • różnica między oddelegowaniem a podróżą służbową,
 • skutki podatkowe zapewnienia pracownikowi zakwaterowania przy oddelegowaniu - wspólne mieszkania pracownicze, mieszkania/apartamenty przysługujące indywidualnie pracownikowi, noclegi w hotelach, pensjonatach, pokojach pracowniczych,
 • finansowanie dojazdów do miejsca wykonywania pracy - skutki podatkowe,
 • zapewnienie cyklicznych przejazdów z/do Polski w trakcie oddelegowania (np. w okresie świąt oraz urlopu) - skutki podatkowe,
 • podwyższone wynagrodzenie z tytułu oddelegowania - skutki podatkowe,
 • finansowanie kosztów przeprowadzki - skutki podatkowe dla pracodawcy i pracownika, podatek u źródła,
 • rezydencja podatkowa pracownika - jak ustalać, kiedy może dojść do jej zmiany?

Oddelegowanie pracowników za granicę a powstanie zagranicznego zakładu przedsiębiorcy w innym kraju

Wynagrodzenia dyrektorów oraz innych osób zarządzających spółkami zagranicznymi - jak opodatkować?

Zatrudnienie pracowników w branży transportu, spedycji, logistyki, branży lotniczej i marine - specyfika, zasady opodatkowania

Należności z tytułu podróży służbowych a podatkowy koszt uzyskania przychodu pracodawcy. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

Należności z tytułu podróży służbowych a przychód pracownika. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.

  Pracownicy zagraniczni oddelegowani do Polski

1. Zasady ustalania rezydencji podatkowej osób fizycznych

Dochody z pracy najemnej

 • zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania a wynagrodzenie z umowy o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • kiedy wynagrodzenie nierezydenta pozostanie opodatkowane poza granicami Polski?
 • wynagrodzenia wypłacane bezpośrednio przez polskiego pracodawcę - zasady opodatkowania.

Wynagrodzenia dyrektorów oraz osób zarządzających - zasady opodatkowania

Finansowanie kosztów przeprowadzki, podróży, zakwaterowania, lekcji języka polskiego itp. - skutki podatkowe

Obciążenie polskiego przedsiębiorcy kosztami oddelegowania zagranicznego pracownika

 • podatek u źródła,
 • rozliczenie VAT,
 • rozliczenie na gruncie podatku dochodowego z uwzględnieniem zwrotu kosztów podróży itp.
 • obowiązki sprawozdawcze.

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

425 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

550 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?