Windykacja

Windykacja międzynarodowa - skuteczne odzyskiwanie należności od dłużników zagranicznych w sprawach cywilnych i handlowych

28 maja 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
650 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Celem szkolenia jest wskazanie skutecznych sposobów dochodzenia należności od dłużników znajdujących się poza granicami Polski - zarówno od firm jak i osób fizycznych.

Dzięki udziałowi w zajęciach Uczestnicy:
 • poznają podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności
 • dowiedzą się jak skutecznie odzyskać należności wynikające z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą - podstawy prawne, organy właściwe i dokumenty konieczne
 • uzyskają informację na temat przebiegu postępowania związanego z odzyskiwaniem należności zarówno w obrębie państw znajdujących się na terenie UE, jak i poza jej granicami

1. Dokumenty na podstawie których dochodzimy należności: istnienie, prawidłowe sporządzanie, prawomocność, wykonalność i wymagalność.

2. Miejsce pobytu dłużnika za granicą, jako ustalenie właściwości organu do egzekucji.

3. Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006r. Z 12 grudnia 2006r. ustanawiające europejskie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty,
 • Rozporządzanie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007r. Ustanawiające europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczeń,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z 21 kwietnia 2004r. W sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych,
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych,
 • Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Lugano 16 września 1988r.
 • Europejska Sieć Sądownicza ds. cywilnych i handlowych, utworzona na podstawie Decyzji Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001(201/470/CE),
 • Europejski Atlas Sądowniczy

4. Wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą:

 • Wybór podstawy prawnej,
 • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.

5. Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE.

6. Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE.

7. Podsumowanie, panel dyskusyjny

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

Windykacja międzynarodowa - skuteczne odzyskiwanie należności od dłużników zagranicznych w sprawach cywilnych i handlowych

28 maja 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wskazanie skutecznych sposobów dochodzenia należności od dłużników znajdujących się poza granicami Polski - zarówno od firm jak i osób fizycznych.

Dzięki udziałowi w zajęciach Uczestnicy:
 • poznają podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności
 • dowiedzą się jak skutecznie odzyskać należności wynikające z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą - podstawy prawne, organy właściwe i dokumenty konieczne
 • uzyskają informację na temat przebiegu postępowania związanego z odzyskiwaniem należności zarówno w obrębie państw znajdujących się na terenie UE, jak i poza jej granicami

PROGRAM

1. Dokumenty na podstawie których dochodzimy należności: istnienie, prawidłowe sporządzanie, prawomocność, wykonalność i wymagalność.

2. Miejsce pobytu dłużnika za granicą, jako ustalenie właściwości organu do egzekucji.

3. Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1896/2006r. Z 12 grudnia 2006r. ustanawiające europejskie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty,
 • Rozporządzanie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007r. Ustanawiające europejskie postepowanie w sprawie drobnych roszczeń,
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 805/2004 z 21 kwietnia 2004r. W sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych,
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2012 z dnia z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych,
 • Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Lugano 16 września 1988r.
 • Europejska Sieć Sądownicza ds. cywilnych i handlowych, utworzona na podstawie Decyzji Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001(201/470/CE),
 • Europejski Atlas Sądowniczy

4. Wszczęcie procedury, gdy dłużnik przebywa za granicą:

 • Wybór podstawy prawnej,
 • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.

5. Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE.

6. Przebieg postepowania w różnych państwach poza UE.

7. Podsumowanie, panel dyskusyjny


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI


CENA SZKOLENIA

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?