Windykacja

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności wynikających z podatków, ceł i innych opłat

23 kwietnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
650 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Odzyskiwanie należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą.

Dokumenty na podstawie których dochodzimy należności.

 • istnienie
 • prawidłowe sporządzanie
 • prawomocność, wykonalność i wymagalność.

Miejsce pobytu dłużnika za granicą, jako warunek postępowania transgranicznego.

Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności.

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010r.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1189/2011 z dnia 18 listopada 2011r.
 • Ustawa z dnia 11.10.2013r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Wraz z rozporządzeniami doń wydanymi.

Wszczęcie procedury gdy dłużnik przebywa za granicą.

 • Wybór podstawy prawnej
 • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.

Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE

Przebieg postępowania w różnych państwach poza UE.

Sporządzanie dokumentów międzynarodowych.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Kierownik Sekcji Obrotu Prawnego z zagranicą Sadu Okręgowego w Gliwicach. Uczestnik seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Wieloletni wykładowca szkoleniowy m.in. dla pracowników sądów, kancelarii prawnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, firm szkoleniowych - głównie w zakresie prawa międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania dotyczącego obrotu prawnego z zagranicą w zakresie sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń w tym alimentacyjnych od osób przebywających za granicą oraz szeroko rozumianej współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

Windykacja międzynarodowa - odzyskiwanie należności wynikających z podatków, ceł i innych opłat

23 kwietnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Odzyskiwanie należności wynikających z umów lub innych dokumentów od osób przebywających za granicą.

Dokumenty na podstawie których dochodzimy należności.

 • istnienie
 • prawidłowe sporządzanie
 • prawomocność, wykonalność i wymagalność.

Miejsce pobytu dłużnika za granicą, jako warunek postępowania transgranicznego.

Podstawy prawne dla międzynarodowego dochodzenia należności.

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • Dyrektywa Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010r.
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 1189/2011 z dnia 18 listopada 2011r.
 • Ustawa z dnia 11.10.2013r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych. Wraz z rozporządzeniami doń wydanymi.

Wszczęcie procedury gdy dłużnik przebywa za granicą.

 • Wybór podstawy prawnej
 • Organy właściwe i dokumenty konieczne do rozpoczęcia procesu egzekucji należności.

Przebieg postępowania w różnych państwach na terenie UE

Przebieg postępowania w różnych państwach poza UE.

Sporządzanie dokumentów międzynarodowych.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Kierownik Sekcji Obrotu Prawnego z zagranicą Sadu Okręgowego w Gliwicach. Uczestnik seminarium doktoranckiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Wieloletni wykładowca szkoleniowy m.in. dla pracowników sądów, kancelarii prawnych, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, firm szkoleniowych - głównie w zakresie prawa międzynarodowego oraz międzynarodowego postępowania dotyczącego obrotu prawnego z zagranicą w zakresie sądowego i pozasądowego dochodzenia roszczeń w tym alimentacyjnych od osób przebywających za granicą oraz szeroko rozumianej współpracy z podmiotami zagranicznymi.


CENA SZKOLENIA

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?