Formularz zgłoszeniowy

Pomoc publiczna i pomoc de minimis - podstawy i aktualne regulacje - ONLINE

28 września 2020 r. Online


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.