Formularz zgłoszeniowy

Odpowiedzialność członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

27 marca 2020 r. Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.