Formularz zgłoszeniowy

Środki trwałe i amortyzacja w 2019 r.

4 czerwca 2019 r. hotel Q Hotel Plus, ul. Wojewódzka 12, Katowice


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.