Formularz zgłoszeniowy

SPECUSTAWA MIESZKANIOWA - nowe regulacje dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych

10 czerwca 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.