Formularz zgłoszeniowy

Warsztaty praktyczne Schematy podatkowe - nowe obowiązki od 2019 r.

18 kwietnia 2019 r. hotel Q Hotel Plus Wrocław, ul. Zaolziańska 2, 53


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.