Formularz zgłoszeniowy

Wpływ postępowań upadłościowych i procesów restrukturyzacyjnych na inne postępowania sądowe i egzekucyjne oraz odpowiedzialność członków zarządu za nieterminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

17 - 18 grudnia 2018 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.