Formularz zgłoszeniowy

Program szkolenia z zakresu pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-20 (POIiŚ 2014-2020)

12 czerwca 2018 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.