Formularz zgłoszeniowy

Podatek u źródła - zmiany, orzecznictwo, praktyka

27 kwietnia 2018 r. Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51, Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.