Formularz zgłoszeniowy

Nowe zasady ustalania wartości udzielonej pomocy publicznej (Ekwiwalentu dotacji brutto) w 2017 r.

28 maja 2018 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.