Podatki

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2019 R.

30 października 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
249 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.
 • Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2019 r.
Korzyści dla uczestników:
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.


Pojęcie Pracowniczych Programów Kapitałowych i podstawa zmian

 • Uregulowania prawne;
 • Uzasadnienie do projektu;
 • Data wejścia w życie zmian;
 • Skutki praktyczne - wyliczenia kwot;
 • Zasady funkcjonowania PPK - odrębny kapitał zbierany przez osobę

Podmioty, których dotyczą zmiany - kto podlega pod PKK

 • Pracodawcy wchodzący w zakres PKK
 • Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich?
 • Czy osoby na działalności gospodarczej mogą dobrowolnie wejść w PKK?
 • Zasada automatycznego podlegania PKK
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK
 • Okresy składania oświadczeń.

Zasady stosowania PPK

 • Moment wejścia w życie przepisów - styczeń 2019;
 • Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 2% - rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę;
 • Sposób potrącania przez płatnika składek przy wypłacie wynagrodzenia;
 • Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych;
 • Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa -kiedy i w jakiej wysokości?;
 • Wyliczanie roczne pobranych składek;
 • Wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych;
 • Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego.

Praktyczne aspekty rozliczeń PPK

 • Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji;
 • Wzór oświadczenia pracownika
 • Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka;
 • Czy i kiedy mogą zgromadzone pieniądze przepaść?
 • Przykładowe wyliczenia emerytur

PPK a inne Plany Emerytalne Pracowników - różnice:

 • Pojęcie Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) obecnie opłacanych przez pracodawcę;
 • Zasady rozliczania PPE - z pieniędzy pracodawcy i pracowników;
 • Miejsce gromadzenia PPE - kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę;
 • Funkcjonowanie wypłat z PPE;
 • Skutki podatkowe rozliczania PPE.

Dyskusja z Uczestnikami.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

PRACOWNICZE PROGRAMY KAPITAŁOWE W 2019 R.

30 października 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi uregulowaniami dotyczącymi Pracowniczych Programów Kapitałowych (PPK) obowiązujących od 2019 r.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami ustaw.
 • Szkolenie zapewnia poznanie nowych przepisów prawnych oraz praktycznych aspektów funkcjonowania PPK w 2019 r.
Korzyści dla uczestników:
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz problemów praktycznych związanych z nowymi uregulowaniami
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian z podkreśleniem zmian niekorzystnych dla podatnika (powodujących ewentualne ryzyko podatkowe) oraz zmian umożliwiających zmniejszanie zobowiązań podatkowych (optymalizacja podatkowa).
Adresaci szkolenia
 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.PROGRAM

Pojęcie Pracowniczych Programów Kapitałowych i podstawa zmian

 • Uregulowania prawne;
 • Uzasadnienie do projektu;
 • Data wejścia w życie zmian;
 • Skutki praktyczne - wyliczenia kwot;
 • Zasady funkcjonowania PPK - odrębny kapitał zbierany przez osobę

Podmioty, których dotyczą zmiany - kto podlega pod PKK

 • Pracodawcy wchodzący w zakres PKK
 • Pracownicy a zleceniobiorcy i osoby na kontraktach menadżerskich?
 • Czy osoby na działalności gospodarczej mogą dobrowolnie wejść w PKK?
 • Zasada automatycznego podlegania PKK
 • Oświadczenie o zrzeczeniu się pracownika z uczestnictwa w PKK
 • Okresy składania oświadczeń.

Zasady stosowania PPK

 • Moment wejścia w życie przepisów - styczeń 2019;
 • Odprowadzanie dodatkowych składek w wysokości 2% - rozdział pomiędzy pracownika i pracodawcę;
 • Sposób potrącania przez płatnika składek przy wypłacie wynagrodzenia;
 • Wykazywanie składek w dokumentach rozliczeniowych;
 • Dodatkowa kwota przekazywana z budżetu państwa -kiedy i w jakiej wysokości?;
 • Wyliczanie roczne pobranych składek;
 • Wykazywanie składek przez pracodawcę w rozliczeniach rocznych;
 • Zwolnienie składek z dodatkowego ubezpieczenia społecznego.

Praktyczne aspekty rozliczeń PPK

 • Powrót do PKK po wcześniejszej rezygnacji;
 • Wzór oświadczenia pracownika
 • Rozporządzanie kwotą na wypadek śmierci współmałżonka;
 • Czy i kiedy mogą zgromadzone pieniądze przepaść?
 • Przykładowe wyliczenia emerytur

PPK a inne Plany Emerytalne Pracowników - różnice:

 • Pojęcie Pracowniczych Planów Emerytalnych (PPE) obecnie opłacanych przez pracodawcę;
 • Zasady rozliczania PPE - z pieniędzy pracodawcy i pracowników;
 • Miejsce gromadzenia PPE - kto dysponuje pieniędzmi do dnia przejścia pracownika na emeryturę;
 • Funkcjonowanie wypłat z PPE;
 • Skutki podatkowe rozliczania PPE.

Dyskusja z Uczestnikami.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?