Podatki

Dokumentacja podatkowa cen transferowych po zmianach w 2018 r.

30 - 31 października 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
598 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia
 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej.
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych.
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.
Korzyści dla uczestników:
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z rozpoznawaniem powiązań w podmiocie oraz ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych.
 • Uczestnicy szkolenia poznają projekty nowych regulacji podatkowych w zakresie podatku PIT i CIT.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty funkcjonowania podmiotów powiązanych oraz sporządzania stosownych dokumentacji podatkowych w tym zakresie.
Profil uczestnika:
 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentacji podatkowych;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Dzień I

Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowych od 01.01.2018 r.:

 • Wyłączenie z kosztów podatkowych zapłat za usługi niematerialne - kogo dotyczy i w jakich przypadkach?
 • Wzór na wyliczanie limitu zaliczania do kosztów podatkowych usług niematerialnych;
 • Oświadczenie składane do zeznania o sporządzeniu dokumentacji podatkowych;
 • Wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych spółek powiązanych poprzez Skarb Państwa i gminę.

Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowych od 01.01.2017 r.:

 • Ograniczenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych
 • Nowe progi istotności do sporządzania dokumentacji podatkowych: 2 mln eur, 20 mln eur, 100 mln eur;
 • Obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej do dnia 30 września 2018 r. a;
 • Nowy termin na przygotowanie dokumentacji podatkowej w przypadku braku przekroczenia progów istotności
 • Opis umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów;
 • Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze w przypadku obrotów z podmiotami powiązanymi ponad progi istotności;
 • Obowiązek posiadania dokumentacji podatkowych w przypadku braku przekroczenia limitów ustawowych co do transakcji o zaniżonych wartościach;
 • Interpretacje MF dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowych.

Najczęściej pojawiające się problemy praktyczne związane z cenami transferowymi:

 • pojęcie ceny transferowej a cena rynkowa,
 • identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych,
 • powiązania osobowe,
 • Pojęcie transakcji:
 • problemy interpretacyjne w związku z pojęciem transakcji - aktualne orzecznictwo i wyjaśnienia MF;
 • przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu.

Metody szacowania cen jako nowy obowiązek od 2017 r.:

 • porównywalna cena niekontrolowana;
 • rozsądnej marży - koszt plus;
 • ceny odsprzedaży;
 • zysku transakcyjnego
 • problemy związane z ustalaniem metody.

Elementy dokumentacji podatkowej przed i po zmianach - różnice:

 • analiza funkcjonalna: wykonywane funkcje, zaangażowane aktywa oraz podejmowane ryzyko,
 • analiza kosztowa: określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminy zapłaty,
 • opis zastosowanej metody kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 • określenie strategii gospodarczej,
 • wskazanie innych czynników mających wpływ na wartość przedmiotu transakcji,
 • określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń niematerialnych.

Ryzyka podatkowe związane z brakiem dokumentacji podatkowej:

 • stawka sankcyjna 50%,
 • odpowiedzialność karna skarbowa,
 • praktyka organów skarbowych - doświadczenia dotychczasowych kontroli,
 • interpretacje i orzeczenia w zakresie cen transferowych - analiza.

Dzień II

Omówienie przykładowych dokumentacji podatkowych za 2017 r.:

 • Sprzedaż / zakup towarów;
 • Wykonanie usług;
 • Udzielenie pożyczki.

Załącznik CIT-TP i PIT-TP:

 • Nowy wzór informacji;
 • Zasady jej składania - kto jest zobowiązany;
 • Sposoby wypełniania;
 • Najczęstsze wątpliwości, w tym jak obliczać limity transakcji, na czym polega sumowanie transakcji, istotne dane w informacji

Omówienie pozostałych obowiązkowych dokumentów i informacji obowiązujących od 2017r.:

 • Polityka grupy dotycząca cen transferowych;
 • Uzasadnienie ceny rynkowej - analiza porównawcza
 • Informacja dołączana do sprawozdania finansowego związana z cenami transferowymi.

Podsumowanie i dyskusja

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:15 Szkolenie
13:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia


Dzień drugi
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:30 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

598 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pierwszych 10 osób

698 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pozostałych osób

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, w jednym, wybranym dniu szkolenia

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Dokumentacja podatkowa cen transferowych po zmianach w 2018 r.

30 - 31 października 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia
 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej.
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych.
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.
Korzyści dla uczestników:
 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z rozpoznawaniem powiązań w podmiocie oraz ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych.
 • Uczestnicy szkolenia poznają projekty nowych regulacji podatkowych w zakresie podatku PIT i CIT.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty funkcjonowania podmiotów powiązanych oraz sporządzania stosownych dokumentacji podatkowych w tym zakresie.
Profil uczestnika:
 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentacji podatkowych;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

PROGRAM

Dzień I

Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowych od 01.01.2018 r.:

 • Wyłączenie z kosztów podatkowych zapłat za usługi niematerialne - kogo dotyczy i w jakich przypadkach?
 • Wzór na wyliczanie limitu zaliczania do kosztów podatkowych usług niematerialnych;
 • Oświadczenie składane do zeznania o sporządzeniu dokumentacji podatkowych;
 • Wyłączenie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych spółek powiązanych poprzez Skarb Państwa i gminę.

Zmiany w zakresie dokumentacji podatkowych od 01.01.2017 r.:

 • Ograniczenie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowych
 • Nowe progi istotności do sporządzania dokumentacji podatkowych: 2 mln eur, 20 mln eur, 100 mln eur;
 • Obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej do dnia 30 września 2018 r. a;
 • Nowy termin na przygotowanie dokumentacji podatkowej w przypadku braku przekroczenia progów istotności
 • Opis umów zarządzania płynnością, umów o podziale kosztów;
 • Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze w przypadku obrotów z podmiotami powiązanymi ponad progi istotności;
 • Obowiązek posiadania dokumentacji podatkowych w przypadku braku przekroczenia limitów ustawowych co do transakcji o zaniżonych wartościach;
 • Interpretacje MF dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowych.

Najczęściej pojawiające się problemy praktyczne związane z cenami transferowymi:

 • pojęcie ceny transferowej a cena rynkowa,
 • identyfikacja kręgu podmiotów powiązanych,
 • powiązania osobowe,
 • Pojęcie transakcji:
 • problemy interpretacyjne w związku z pojęciem transakcji - aktualne orzecznictwo i wyjaśnienia MF;
 • przykłady transakcji ukierunkowanych na transfer dochodu.

Metody szacowania cen jako nowy obowiązek od 2017 r.:

 • porównywalna cena niekontrolowana;
 • rozsądnej marży - koszt plus;
 • ceny odsprzedaży;
 • zysku transakcyjnego
 • problemy związane z ustalaniem metody.

Elementy dokumentacji podatkowej przed i po zmianach - różnice:

 • analiza funkcjonalna: wykonywane funkcje, zaangażowane aktywa oraz podejmowane ryzyko,
 • analiza kosztowa: określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formy i terminy zapłaty,
 • opis zastosowanej metody kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
 • określenie strategii gospodarczej,
 • wskazanie innych czynników mających wpływ na wartość przedmiotu transakcji,
 • określenie oczekiwanych korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń niematerialnych.

Ryzyka podatkowe związane z brakiem dokumentacji podatkowej:

 • stawka sankcyjna 50%,
 • odpowiedzialność karna skarbowa,
 • praktyka organów skarbowych - doświadczenia dotychczasowych kontroli,
 • interpretacje i orzeczenia w zakresie cen transferowych - analiza.

Dzień II

Omówienie przykładowych dokumentacji podatkowych za 2017 r.:

 • Sprzedaż / zakup towarów;
 • Wykonanie usług;
 • Udzielenie pożyczki.

Załącznik CIT-TP i PIT-TP:

 • Nowy wzór informacji;
 • Zasady jej składania - kto jest zobowiązany;
 • Sposoby wypełniania;
 • Najczęstsze wątpliwości, w tym jak obliczać limity transakcji, na czym polega sumowanie transakcji, istotne dane w informacji

Omówienie pozostałych obowiązkowych dokumentów i informacji obowiązujących od 2017r.:

 • Polityka grupy dotycząca cen transferowych;
 • Uzasadnienie ceny rynkowej - analiza porównawcza
 • Informacja dołączana do sprawozdania finansowego związana z cenami transferowymi.

Podsumowanie i dyskusja


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:15 Szkolenie
13:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia


Dzień drugi
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:30 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

598 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pierwszych 10 osób

698 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pozostałych osób

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, w jednym, wybranym dniu szkolenia


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?