Podatki

Faktura VAT i kasy fiskalne w 2018 r. - WARSZTATY

23 listopada 2018 r.

Golden Floor Center, ul. Sienna 39, Warszawa

Cena szkolenia:
249 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA:
 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania i funkcjonowania kas fiskalnych obowiązujących w 2018 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami


  • KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
   • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
   • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.
   • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.


   ADRESACI SZKOLENIA:
   • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
   • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur;
   • Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.);
   • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.


Pro jektowane zmiany w kasach fiskalnych:

 • Paragon z numerem NIP - zmiana od 1 lipca 2018 r?
 • Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
 • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian;
 • E-paragony;
 • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
 • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
 • Przepisy przejściowe.

Jednolity Plik Kontrolny od 1 lipca 2018 r. w zakresie fakturowania a istotne dane na fakturach:

 • Dane wysyłane w JPK;
 • Faktura “ręczna” a JPK - czy jest obowiązek?
 • Numer NIP: dla transakcji krajowych i zagranicznych a ujęcie w rejestrach;
 • Nazwa kontrahenta: skrócona czy pełna;
 • Adres kontrahenta i jego zmiana;
 • Gmina jako podatnik VAT a zakup dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego;
 • Sprzedający/ kupujący a odbiorca/ dostawca usługi lub towaru;
 • Faktura na rzecz osoby fizycznej - zakres danych.

Sankcje karne obowiązujące w 2018 r. dotyczące faktur - przypadki karania:

 • zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
 • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 • inne błędy faktur a sankcje podatkowe;
 • sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.

Inne zmiany podatku VAT mające wpływ na wystawianie faktur:

 • Odwrotne obciążenie dla faktur wystawianych za usługi budowlane - nowe zasady;
 • Zwolnienie z posiadania kas fiskalnych w 2018 r.;
 • Przedmiot transakcji jako istotny element rejestrów VAT.

Zmiany w zakresie faktur korygujących w podatku dochodowym od 2016 r. a zasady wystawiania faktur korygujących:

 • Faktura korygująca “in plus” oraz “in minus”;
 • Zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej przez kupującego;
 • Faktura korygująca z tytułu premii pieniężnych i bonów;
 • Inne przyczyny wystawiania faktur korygujących - ich znaczenie dla rozliczeń;
 • Obowiązkowe elementy faktury korygującej;
 • Faktura korygująca wystawiona z tytułu “błędu” oraz z innych przyczyn;
 • Zasady korygowania innych błędów niż dotyczące kwot;
 • Problemy praktyczne związane z wystawianiem faktur korygujących, w tym moment wystawienia faktury korygującej

Niezbędne dane, które powinna zawierać faktura VAT

 • Faktury krajowe,
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT
 • Faktury wystawiane przez MP - małych podatników
 • Faktura VAT marża

Terminy wystawiania faktur

 • Zasada ogólna
 • Szczególne przypadki wystawiania faktur, w tym usługi ciągłe,
 • Wystawianie faktur VAT przed dokonaniem sprzedaży
 • Konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawienia faktur VAT - problemy praktyczne

Obowiązek podatkowy a dane na fakturze:

 • Data dostawy towaru lub wykonania usługi na fakturze;
 • Najem i media a wystawianie faktury;
 • Otrzymanie zaliczki a faktura, w tym zaliczka w 100% przed wykonaniem usługi.

Refaktury :

 • Definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych
 • Data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury - problemy w przypadku refakturowania
 • Refakturowanie a wysokość stawki VAT (import kabiny)
 • Refakturowanie usług remontowych, inwestycyjnych (30 dniowy termin wystawienia faktury a obowiązek VAT i CIT), materiałów (przez KPRP traktowane jako środki trwałe) - praktyczne problemy;
 • Refaktura mediów - stawka 8% czy 23% - najnowsze orzecznictwo

Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:

 • Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) - różnice;
 • Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur;
 • Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną;
 • Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną

Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

 • Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze
 • Rola symbolu PKWiU na fakturze
 • Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej
 • Faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników
 • Dopuszczalność adnotacji na fakturze
 • Duplikaty
 • Formy płatności (zapłacono gotówką, przelewem, kompensata);
 • Termin płatności - nowe uregulowania od 1 lipca 2018 r. w zakresie split payment
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pierwszych 10 osób

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pozostałych osób

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Faktura VAT i kasy fiskalne w 2018 r. - WARSZTATY

23 listopada 2018 r.

Golden Floor Center, ul. Sienna 39, Warszawa

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA:
 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie fakturowania i funkcjonowania kas fiskalnych obowiązujących w 2018 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami


  • KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
   • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
   • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.
   • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.


   ADRESACI SZKOLENIA:
   • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
   • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie faktur;
   • Pracownicy wystawiający faktury i inne dokumenty rozliczeniowe (noty księgowe, noty odsetkowe, itp.);
   • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.PROGRAM

Pro jektowane zmiany w kasach fiskalnych:

 • Paragon z numerem NIP - zmiana od 1 lipca 2018 r?
 • Dla kogo paragon a dla kogo faktura?
 • Zasady wysyłki i funkcjonowania paragonów po wprowadzeniu zmian;
 • E-paragony;
 • Paragon papierowy czy też mailowo dla klienta?
 • Sankcje za naruszenie obowiązku fiskalizacji;
 • Przepisy przejściowe.

Jednolity Plik Kontrolny od 1 lipca 2018 r. w zakresie fakturowania a istotne dane na fakturach:

 • Dane wysyłane w JPK;
 • Faktura “ręczna” a JPK - czy jest obowiązek?
 • Numer NIP: dla transakcji krajowych i zagranicznych a ujęcie w rejestrach;
 • Nazwa kontrahenta: skrócona czy pełna;
 • Adres kontrahenta i jego zmiana;
 • Gmina jako podatnik VAT a zakup dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego;
 • Sprzedający/ kupujący a odbiorca/ dostawca usługi lub towaru;
 • Faktura na rzecz osoby fizycznej - zakres danych.

Sankcje karne obowiązujące w 2018 r. dotyczące faktur - przypadki karania:

 • zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
 • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
 • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i art. 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności;
 • inne błędy faktur a sankcje podatkowe;
 • sankcje karne uregulowane w kodeksie karnym skarbowym.

Inne zmiany podatku VAT mające wpływ na wystawianie faktur:

 • Odwrotne obciążenie dla faktur wystawianych za usługi budowlane - nowe zasady;
 • Zwolnienie z posiadania kas fiskalnych w 2018 r.;
 • Przedmiot transakcji jako istotny element rejestrów VAT.

Zmiany w zakresie faktur korygujących w podatku dochodowym od 2016 r. a zasady wystawiania faktur korygujących:

 • Faktura korygująca “in plus” oraz “in minus”;
 • Zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej przez kupującego;
 • Faktura korygująca z tytułu premii pieniężnych i bonów;
 • Inne przyczyny wystawiania faktur korygujących - ich znaczenie dla rozliczeń;
 • Obowiązkowe elementy faktury korygującej;
 • Faktura korygująca wystawiona z tytułu “błędu” oraz z innych przyczyn;
 • Zasady korygowania innych błędów niż dotyczące kwot;
 • Problemy praktyczne związane z wystawianiem faktur korygujących, w tym moment wystawienia faktury korygującej

Niezbędne dane, które powinna zawierać faktura VAT

 • Faktury krajowe,
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury dotyczące transakcji międzynarodowych
 • Faktury dotyczące czynności które nie podlegają opodatkowaniu VAT
 • Faktury wystawiane przez MP - małych podatników
 • Faktura VAT marża

Terminy wystawiania faktur

 • Zasada ogólna
 • Szczególne przypadki wystawiania faktur, w tym usługi ciągłe,
 • Wystawianie faktur VAT przed dokonaniem sprzedaży
 • Konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawienia faktur VAT - problemy praktyczne

Obowiązek podatkowy a dane na fakturze:

 • Data dostawy towaru lub wykonania usługi na fakturze;
 • Najem i media a wystawianie faktury;
 • Otrzymanie zaliczki a faktura, w tym zaliczka w 100% przed wykonaniem usługi.

Refaktury :

 • Definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych
 • Data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury - problemy w przypadku refakturowania
 • Refakturowanie a wysokość stawki VAT (import kabiny)
 • Refakturowanie usług remontowych, inwestycyjnych (30 dniowy termin wystawienia faktury a obowiązek VAT i CIT), materiałów (przez KPRP traktowane jako środki trwałe) - praktyczne problemy;
 • Refaktura mediów - stawka 8% czy 23% - najnowsze orzecznictwo

Otrzymywanie faktury w formie elektronicznej a skan faktury:

 • Wysyłanie faktury a skanu faktury (obrazu faktury) - różnice;
 • Formalne obowiązki związane z wysyłką elektroniczną faktur;
 • Potwierdzenie odbioru faktury drogą elektroniczną;
 • Wysyłanie kilka razy faktury drogą elektroniczną

Pozostałe zagadnienia związane z dokumentowaniem transakcji dla potrzeb VAT

 • Kiedy nie ma obowiązku zamieszczania numeru identyfikacji podatkowej w wystawionej fakturze
 • Rola symbolu PKWiU na fakturze
 • Sposoby dokumentowania sprzedaży ciągłej
 • Faktury VAT wystawiane przez niezarejestrowanych podatników
 • Dopuszczalność adnotacji na fakturze
 • Duplikaty
 • Formy płatności (zapłacono gotówką, przelewem, kompensata);
 • Termin płatności - nowe uregulowania od 1 lipca 2018 r. w zakresie split payment

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

249 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pierwszych 10 osób

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby dla pozostałych osób


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?