Formularz zgłoszeniowy

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI - aspekty prawne i praktyczne

25 marca 2019 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Uczestnik:

Proszę o wystawienie faktury VAT

Proszę o wysłanie e-faktury VAT w formie załącznika PDF na adres e-mail:


Wybieram dodatkowe opcje:

650 zł + VAT - koszt udziału jednej osoby

Warunki uczestnictwa


Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie.

Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę proforma.

Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.

Wpłaty należy dokonać na konto: 69 1140 2004 0000 3302 7499 3004

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.

W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.

Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.

W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

Warunki uczestnictwa


Cena obejmuje: prelekcje, materiały, certyfikat oraz wyżywienie.


Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz fakturę proforma.


Prosimy o dokonanie wpłaty zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze proforma.


Wpłaty należy dokonać na konto: 69 1140 2004 0000 3302 7499 3004


Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.


W przypadku rezygnacji w terminie mniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia pobierane jest 100% opłaty za udział bez względu na termin wysłania formularza zgłoszeniowego.


Nieodwołanie zgłoszenia lub niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.


Zamiast zgłoszonej osoby w szkoleniu może wziąć udział inny pracownik firmy.


Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres organizatora.


W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie WLR Training Group zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.


Oświadczam, że znam i akceptuję warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WLR Training Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883). Wiem, że mam pełne prawo do wglądu i zmiany swoich danych, jak też ich usunięcia z bazy.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od WLR Training Group Sp. z o. o. (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 „o świadczeniu usług drogą elektroniczną"). W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.