Formularz zgłoszeniowy

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w Prawie restrukturyzacyjnym - nowelizacja przepisów

23 października 2018 r. Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa


Szkolenie zakończone - jeśli chcesz wziąść udział w podobnym prosimy o kontakt.